Inapoierea copilului de la alte persoane

(1) Parintii pot cere oricand instantei de tutela inapoierea copilului de la orice persoana care il tine fara drept.
(2) Instanta de tutela poate respinge cererea numai daca inapoierea este vadit contrara interesului superior al copilului.
(3) Ascultarea copilului este obligatorie, dispozitiile art. 264 fiind aplicabile.

Punere in aplicare

Punerea in aplicare este imediata, incepand cu data de 1 octombrie 2011, pentru toate cauzele care sunt pe rolul instantelor de judecata.

„Dispozitiile Codului Civil sunt aplicabile si efectelor viitoare ale situatiilor juridice nascute anterior intrarii in vigoare a acestuia derivate din starea si capacitatea persoanelor, din casatorie, filiatie, adoptie si obligatia legala de intretinere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilor si din raporturile de vecinatate, daca aceste situatii juridice subzista dupa intrarea in vigoare a Codului Civil.”

—Art. 5. litera (2) din legea 71/2011

Corelatii cu alte norme

„(1) In cazul deplasarii sau al neinapoierii ilicite a copilului, autoritatile statului contractant in care copilul isi avea resedinta obisnuita imediat inaintea deplasarii sau neinapoierii isi pastreaza competenta pana cand copilul a dobandit o resedinta obisnuita intr-un alt stat si:
a) fiecare persoana, institutie sau alt organism avand dreptul de incredintare a incuviintat deplasarea sau neinapoierea; sau
b) copilul a locuit in acel alt stat o perioada de cel putin un an dupa ce persoana, institutia sau alt organism avand dreptul de incredintare a avut sau ar fi trebuit sa aiba cunostinta de locul unde se afla copilul, dar nicio cerere de inapoiere introdusa in cursul acestei perioade nu este inca examinata, iar copilul s-a integrat in noul mediu.”

— Articolul 7 Conventia din 1996 de la Haga

Comparatie cu vechiul Cod al familiei abrogat

„(1) Parintii pot cere oricand instantei de tutela inapoierea copilului de la orice persoana care il tine fara drept.
(2) Instanta de tutela poate respinge cererea numai daca inapoierea este vadit contrara interesului superior al copilului.
(3) Ascultarea copilului este obligatorie, dispozitiile art. 264 fiind aplicabile.”

— Articolul 495 Inapoierea copilului de la alte persoane, din Noul Cod Civil
    
„Parintii au dreptul sa ceara inapoierea copilului de la orice persoana care il tine fara drept.
Instanta judecatoreasca va respinge cererea, daca inapoierea este contrarie intereselor copilului. Acesta va fi ascultat, daca a implinit virsta de 10 ani.”

— Articolul 103, din Codul familiei abrogat

Conventia de la Haga din 1980 cu privire la rapirea internationala de minori

„ (1) In cazul deplasarii sau al ne-inapoierii ilicite a copilului, autoritatile statului contractant in care copilul isi avea resedinta obisnuita imediat inaintea deplasarii sau ne-inapoierii isi pastreaza competenta pana cand copilul a dobandit o resedinta obisnuita intr-un alt stat si:
a) fiecare persoana, institutie sau alt organism avand dreptul de incredintare a incuviintat deplasarea sau ne-inapoierea; sau
b) copilul a locuit in acel alt stat o perioada de cel putin un an dupa ce persoana, institutia sau alt organism avand dreptul de incredintare a avut sau ar fi trebuit sa aiba cunostinta de locul unde se afla copilul, dar nicio cerere de inapoiere introdusa in cursul acestei perioade nu este inca examinata, iar copilul s-a integrat in noul mediu.”

—Art 7 Conventia din 1996 de la Haga din 1980

Dreptul Civil German

„(1) Dreptul de ingrijire a copilului include dreptul de a solicita returnarea a copilului de la orice persoana care il retine in mod ilegal fata de ambii parinti sau doar unul dintre parinti.
(2) Dreptul de ingrijire a copilului include, de asemenea, dreptul de a decide asupra contactelor copilului cu alte persoane, inclusiv efect pentru sau impotriva unor terti.
(3) Litigiile care se refera la o chestiune in temeiul subsectiunilor (1) sau 2 sunt decise de catre instanta de familie pe baza unei cerere a oricaruia dintre cei doi parinti.”

—Codul Civil German- Section 1632 – Predarea a copilului; stabilirea contactelor; pentru ca copilul ramana in plasament

Sursa: e-juridic.manager.ro
Foto: eva.ro