A fost modificata Legea administratiei publice locale

În Monitorul Oficial 48 din 20 ianuarie 2012  a fost publicată Legea 13 din 6 ianuarie 2012 pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001.

Astfel, Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

În primul rând, se modifică alineatele (1) şi (2) ale articolului 56.

Ele vor avea următorul cuprins :

“Art. 56 –
(1) Mandatul de consilier local se suspendă de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului.

(2) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (1). Ordinul de suspendare se comunică consilierului local, în termen de maximum 48 de ore de la emiterea ordinului”.

O altă modificare, alineatele (1) şi (2) ale art. 71) prezentă în actul normativ face referire la mandatul primarului. Astfel, mandatul primarului se suspendă de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului. Ordinul de suspendare se comunică, în termen de maximum 48 de ore de la emitere, primarului.

Sursa : Monitorul Oficial