Acte necesare pentru inregistrarea nasterii copilului

Declararea naşterii unui copil în vederea întocmirii actului de naştere se face la autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază administrativ-teritorială s-a produs evenimentul, pe baza următoarelor acte:

– Certificat medical de constatare a naşterii;
– Buletinul de identitate al mamei;
– Certificatul de naştere al mamei (dacă este divorţată sau necăsătorită);
– Certificat de căsătorie;
– Buletinul de identitate al declarantului;
– Declaraţie de stabilire a numelui copilului (dacă părinţii poartă nume de familie diferite).

Declaraţia se face verbal de către oricare dintre părinţi, iar dacă, din diferite motive, aceştia nu o pot face, obligaţia declarării revine medicului, persoanelor care au fost de faţă la naştere sau personalului din unitatea în care a avut loc naşterea, rudelor ori vecinilor care au luat cunoştinţă despre naşterea unui copil.

Potrivit art. 17 din legea nr. 119/1996 termenele de declarare a naşterii sunt:

15 zile de la naştere, dacă copilul se naşte viu şi este în viaţă;

3 zile de la naştere, dacă copilul s-a născut mort;

24 ore de la deces, dacă copilul s-a născut viu, dar a murit în primele 15 zile.

Când declaraţia de naştere a fost făcută după expirarea termenelor enunţate mai sus, înăuntrul termenului de un an de la naştere, întocmirea actului de naştere se face cu aprobarea primarului.

Când declaraţia a fost făcută după trecerea unui an de la data naşterii, întocmirea actului se face în baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile, care trebuie să conţină toate datele necesare întocmirii actului de naştere.

 

Nedeclararea naşterii în termenele prevăzute de lege constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 30.000 lei – 60.000 lei.

Sursa: legestart.ro
Foto:  copilul.ro