Cand este solicitat si cand aveti nevoie de Cazierul Judiciar

Cazierul judiciar este solicitat persoanelor la angajarea pe post de gestionar.

Astfel, la angajarea gestionarilor este o conditie obligatorie solicitarea cazierului judiciar. Cazierul judiciar este util pentru acele posturi expuse urmatoarelor fapte:

– Infractiunile contra securitatii statului prevazute de art. 184-186 inclusiv, art. 196, art.207, art.209 alin. 1, 2, 3 inclusiv si art. 227.
– Infractiunea de omisiune prevazuta de art. 228 alin. 1, in cazul in care se refera la vreuna din infractiunile aratate mai sus.
– Infractiunile contra pacii si omenirii prevazute de art. 231 alin. 1, 2, 3, 4, 5 inclusiv.
– Delapidarea prevazuta de art. 236.
– Remuneratia injusta prevazuta de art. 240.
– Neglijenta in serviciu prevazuta de art. 242.
– Abuzul de serviciu prevazut de art. 245.
– Darea si luarea de mita prevazute de art. 250 si 251.

– Infractiunile economice prevazute de art. 268 alin. 1, 268 alin. 17, 268 alin. 20 si 268 alin. 21.
– Tainuirea sau favorizarea infractorului prevazute de art. 283-286 inclusiv, in cazul in care se refera la vreuna dintre infractiunile aratate sub pct. I din prezenta lista.
– Provocarea de pericol public prevazuta de art. 352.
– Incendiul prevazut de art. 353-356 inclusiv.
– Catastrofa publica prin stricarea mijloacelor de comunicatie prevazuta de art. 366.
– Falsificarea de moneda, de titluri de credit public, marci, timbre si hirtii timbrate prevazuta de art. 385, 391 si 392.
– Falsul in acte prevazut de art. 401, 402 si 406 alin. 2 pct. 1.
– Intrebuintarea de act fals prevazuta de art. 412.
– Furtul prevazut de art. 524, 525 si 527.
– Tilharia prevazuta de art. 529-534 inclusiv.
– Furtul, tilharia, distrugerea ori degradarea, inselaciunea sau abuzul de incredere savirsite in paguba avutului obstesc, prevazute de art. 536 alineatul 1.
– Abuzul de incredere prevazut de art. 537 si 538.
– Gestiunea frauduloasa prevazuta de art. 539 si 540.
– Abuzul de incredere profesionala savirsit in paguba avutului obstesc, prevazut de art. 545 combinat cu art. 563 alin. 3.
– Inselaciunea prevazuta de art. 549 si 550.
– Inselaciunea in conventii prevazuta de art. 551.
– Distrugerea de acte savirsita in paguba avutului obstesc prevazuta de art. 562 combinat cu art. 536 alin. 3.
– Infractiunile contra securitatii statului prevazute de art. 155-157 inclusiv, art. 160-165 inclusiv si art. 167.
– Infractiunea de nedenuntare prevazuta de art. 170, in cazul in care se refera la vreuna dintre infractiunile aratate mai sus.
– Furtul prevazut de art. 208 si 209.
– Tilharia prevazuta de art. 211.
– Abuzul de incredere prevazut de art. 213.
– Gestiunea frauduloasa prevazuta de art. 214.
– Inselaciunea prevazuta de art. 215.
– Distrugerea prevazuta de art. 217 alin. 4 si art. 218.
– Tainuirea prevazuta de art. 221, in cazul in care se refera la vreuna dintre infractiunile aratate sub pct. II din prezenta lista.
– Delapidarea prevazuta de art. 223.
– Furtul, tilharia, abuzul de incredere, gestiunea frauduloasa, inselaciunea si distrugerea in paguba avutului obstesc, prevazute de art. 224, 225, 227-229 inclusiv si 231.
– Tainuirea in paguba avutului obstesc, prevazuta de art. 234.
– Abuzul in serviciu contra intereselor persoanelor si cel contra intereselor obstesti, prevazute de art. 246 si 248.
– Neglijenta in serviciu prevazuta de art. 249.
– Luarea si darea de mita prevazute de art. 254 si 255.
– Primirea de foloase necuvenite prevazuta de art. 256.
– Favorizarea infractorului prevazuta de art. 264, in cazul in care se refera la vreuna dintre infractiunile aratate sub pct. II din prezenta lista.
– Infractiunile contra sigurantei circulatiei pe caile ferate prevazute de art. 273-276 inclusiv.
– Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori prevazuta de art. 282 si 283.
– Falsul si uzul de fals prevazute de art. 288, 289 si 291.
– Infractiunile la regimul stabilit pentru anumite activitati economice, prevazute de art. 295-297 inclusiv.
– Infractiunile contra pacii si omenirii prevazute de Art. 356-360 inclusiv .

Potrivit dispozitiilor capitolului 2 din Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, nu poate fi gestionar cel condamnat pentru savirsirea vreuneia dintre infractiunile prevazute in lista anexa la lege, chiar daca a fost gratiat.

Nu poate fi angajat sau trecut in functia de gestionar cel aflat in curs de urmarire penala sau de judecata pentru savirsirea vreuneia dintre infractiunile prevazute in lista anexa.

Daca in cursul urmaririi penale, al judecatii sau dupa condamnare a intervenit amnistia, cel care a savirsit vreuna dintre infractiunile prevazute in lista anexa nu poate fi gestionar timp de 2 ani de la data intervenirii amnistiei. Cel caruia i s-a suspendat conditionat executarea pedepsei nu poate fi gestionar in cursul termenului de incercare si 2 ani de la expirarea acestui termen.

Prin “savirsirea infractiunii” se intelege comiterea oricareia dintre faptele prevazute in lista anexa, pe care legea le pedepseste ca infractiune consumata sau ca tentativa, precum si participarea la comiterea acestora ca autor, instigator sau complice.

Sursa: e-juridic.manager.ro
Foto: ar.politiaromana.ro