DALLBOGG – un nou jucator pe piata de asigurari RCA din Romania

Conform informatiilor facute publice de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, DALLBOGG a obtinut autorizatia pentru vanzarea asigurarilor RCA pe piata din Romania in data de 22 februarie a acestui an (2017).

Se asteapta ca oferta DALLBOGG sa cuprinda servicii la un pret mai avantajos pentru potentialii clienti romani, si chiar sa recalibreze piata asigurarilor in conditiile in care in Romania aceasta s-a confruntat cu situatii de faliment rasunatoare.

Interventia DALLBOGG pe piata de asigurari RCA din Romania este posibila in baza principiului libertatii de prestare a serviciilor aplicabil in Romania de la data de 1 ianuarie 2007, cand aceasta a devenit stat membru al Uniunii Europene.  

Noii asiguratori vor trebui in orice caz sa respecte sistemul legislativ din Romania, cadrul materiei fiind reprezentat de Legea 237/2015, OUG 54/2016, si Norma 39/2016.

Conform art. 3 din Norma nr. 39/2016, asiguratorii pot practica asigurarea RCA pe teritoriul Romaniei daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a).sunt autorizati in statul membru in care au sediul social pentru subscrierea riscurilor de raspundere civila a vehiculelor, exclusiv raspunderea transportatorului;

b).dispun de un reprezentant de despagubiri in fiecare stat situat in limitele teritoriale de acoperire a asigurarii RCA, definite la art. 3 din PUG. NR. 54/2016, si ale celorlalte state semnatare ale Acordului multilateral;

c).dispun de o structura adecvata atat pentru activitatea de contractare a asigurarii RCA, cat si pentru cea de constatare si lichidare daune;

d).efectueaza activitate de constatare a daunelor prin specialist constatare daune pe intreg teritoriul Romaniei;

e).efectueaza activitate de lichidare a daunelor prin personal specializat propriu sau mandatat;

f).dispun de dotare cu tehnica de calcul si software adecvate si de personal care sa permita cel putin:

-contractarea asigurarii RCA;

-tinerea unor evidente detaliate privind incheierea, derularea si incetarea asigurarii RCA;

-gestionarea dosarelor de dauna;

-transmiterea in format electronic a informatiilor prevazute mai sus catre baza de date CEDAM;

g).desfasoara activitatea de incheiere a asigurarii obligatorii RCA numai la:

-sediile principale sau secundare proprii sau ale intermediarilor de asigurari;

-sediile principale sau secundare ale asiguratilor ori ale potentialilor asigurati persoane juridice;

-domiciliul sau, dupa caz, resedinta asiguratilor ori a potentialilor asigurati persoane fizice;

h).detin un program de reasigurare care garanteaza o retinere proprie prudentiala;

i).sunt membri ai BAAR.

Conditiile aratate mai sus trebuie sa fie indeplinite pe toata perioda de valabilitate a autorizarii.

Autor: C.J. Mirela Anghel
Foto: wall-street.ro