HG 225/2013 – modificari aduse normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

La 1 iunie 2013 intra in aplicare Hotararea de Guvern nr. 225/2013 care modifica HG 144/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.  Noul document a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 275 din 16 mai 2013.

Astfel, daca in HG 144/2008 perioada de referinta pentru stabilirea contributiei era reprezentata de anul 2005, conform HG 225/2013 aceasta perioada este 2009-2011.
Art. 1, lit. e se modifica in consecinta astfel: “e) perioada de referinţă pentru stabilirea contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, datorată de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat, este 2009-2011;”
Tot la art. 1 se introduce lit. “f) cazurile asigurate pentru care se calculează indicii de frecvenţă care stau la baza claselor de risc sunt accidentele de muncă sau bolile profesionale definite şi declarate în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare.”
La art. 3, alin. 1 se modifica termenii care definesc cei patru indici de frecventa astfel:
a) I1  indicele care reprezinta frecventa de accidentare, respectiv numarul de accidentati ce revin la 1.000 de salariati, devine “numărul de cazuri asigurate care au fost declarate accident de muncă, raportat la 1.000 de salariaţi;”
b) I2 – indicele care reprezinta frecventa accidentelor de munca soldate cu invaliditate si/sau deces, respectiv numarul de accidentati cu invaliditate si/sau deces, ce revin la 1.000 de salariati, devine “numărul cazurilor asigurate cărora li s-a declarat accident de muncă soldat cu invaliditate si/sau deces, raportat la 1.000 de salariaţi;”
c) I3 – indicele care reprezinta frecventa imbolnavirilor profesionale, respectiv numarul de cazuri noi de imbolnaviri profesionale, ce revin la 1.000 de salariati, devine “numărul cazurilor asigurate de boli profesionale, raportat la 1.000 de salariaţi;”
d) I4 – indicele care reprezinta frecventa salariatilor care lucreaza in conditii de munca speciale si deosebite, la 1.000 de salariati devine “numărul mediu anual al salariaţilor care lucrează în condiţii de muncă speciale şi deosebite, raportat la 1.000 de salariaţi.”

De asemenea, anexele 1 si 4 se inlocuiesc cu anexele 1 si 2 modificand precedenta hotarare.

De retinut:
Conform Legii 346 din 5 iunie 2002, asiguratorul preia raspunderea civila a persoanei fizice sau juridice pentru prestatiile prevazute in lege si pentru care s-a platit contributia prin incheierea asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale.
Sunt asigurate obligatoriu prin efectul legii (conform art. 5, alin. 1):
“a) persoanele care desfăşoară activităţi pe baza unui contract individual de munca, indiferent de durata acestuia, precum şi functionarii publici;
b) persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii
sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la lit. a);
c) somerii, pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii;
d) ucenicii, elevii şi studenţii, pe toată durata efectuării practicii profesionale.”

CNPAS (Casa Nationala de Pensii si Alte drepturi de Asigurari Sociale) are calitatea de asigurator. Atributiile specifice de asigurare se exercita de casele teritoriale de pensii. Aceste atributii pot fi realizate, in calitate de prestatori de servicii, si de asociatii profesionale de asigurare constituite pe sectoare de activitate ale economiei nationale.
Pentru incheierea asigurarii si stabilirea cotei contributiei datorate, angajatorul are obligatia de a comunica asiguratorului printr-o declaratie pe propria raspundere, numarul angajatilor, codul CAEN, fondul de salarii si orice alte informatii solicitate in acest scop.

Un articol de: Dalina E.