Lista actelor normative abrogate de Noul Cod Civil

Conform Art. 230 din Legea 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (Monitorul Oficial 409/2011), la data intrarii in vigoare a Codului civil se abroga:

a) Codicele civil (sau Codul civil din 1864), publicat in Monitorul Oficial 271/1864, nr. 7/1865, nr. 8/1865, nr. 8/1865, nr. 11/1865, nr. 13/1865, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia dispozitiilor art. 1169-1174 si 1176-1206, care se abroga la data intrarii in vigoare a Legii 134/2010 privind Codul de procedura civila;

b) Legea 313/1879 pentru anularea clauzei penale din oricare contracte si pentru adaosul unui alineat la art. 1.089 din Codul civil, publicata in Monitorul Oficial 40/1879;

c) Codicele de comert din 1887, publicat in Monitorul Oficial 31/1887, cu exceptia dispozitiilor art. 46-55, 57, 58 si 907-935, aplicabile in continuare in raporturile dintre profesionisti, care se abroga la data intrarii in vigoare a Legii 134/2010, a cartii a II-a «Despre comertul maritim si despre navigatie», precum si a dispozitiilor art. 948, 953, art. 954 alin. (1) si art. 955, care se abroga la data intrarii in vigoare a Codului maritim;

d) Decretul nr. 2.142/1930 pentru promulgarea Legii privind functionarea cartilor funduare centrale pentru caile ferate si canaluri 148/1930, publicat in Monitorul Oficial 127/1930;

e) Legea 178/1934 privind reglementarea contractului de consignatie, publicata in Monitorul Oficial 173/1934;

f) art. 17 si art. 19-28 din Legea 153/1937 privind magazinele generale si warantarea marfurilor si cerealelor (Dockuri si silozuri), publicata in Monitorul Oficial 81/1937;

g) Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cartile funciare, publicat in Monitorul Oficial 95/1938, cu modificarile ulterioare;

h) Codul civil Carol al II-lea, republicat in Monitorul Oficial nr. 206 din 6 septembrie 1940, cu modificarile ulterioare;

i) Codul comercial Carol al II-lea, republicat in Monitorul Oficial 194/1940, cu modificarile si completarile ulterioare;

j) Legea 319/1944 pentru dreptul de mostenire al sotului supravietuitor, publicata in Monitorul Oficial 133/1944;

k) Legea 163/1946 pentru inlocuirea provizorie cu carti de evidenta funciara a cartilor funciare distruse, sustrase sau pierdute, publicata in Monitorul Oficial 62/1946, cu modificarile ulterioare;

l) Legea 242/1947 pentru transformarea cartilor funciare provizorii din Vechiul Regat in carti de publicitate funciara, publicata in Monitorul Oficial 157/1947, cu modificarile ulterioare;

m) Legea 4/1953 privind Codul familiei, republicata in Buletinul Oficial 13/1956, cu modificarile si completarile ulterioare;

n) Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice, publicat in Buletinul Oficial 8/1954, cu modificarile si completarile ulterioare;

o) Decretul nr. 32/1954 pentru punerea in aplicare a Codului Familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice, publicat in Buletinul Oficial 9/1954, cu exceptia art. 30-43, care se abroga la data intrarii in vigoare a Legii 134/2010;

p) Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, republicat in Buletinul Oficial 11/1960;

q) art. 1-33 si 36-147 din Legea 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei 245/1992, cu completarile ulterioare;

r) Legea arendarii 16/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei 91/1994, cu modificarile si completarile ulterioare;

s) art. 21-33 din Legea locuintei 114/1996, republicata in Monitorul Oficial 393/1997;

s) art. 7, 14 si 15 din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata in Monitorul Oficial 743/2009, cu modificarile ulterioare;

t) art. 32 din Legea fondului funciar 18/1991, republicata in Monitorul Oficial 1/1998, cu modificarile si completarile urmatoare;

t) art. 9 alin. (8) din Legea 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, publicata in Monitorul Oficial 279/1995, cu modificarile ulterioare;

u) titlul VI „Regimul juridic al garantiilor reale mobiliare“ al Legii 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, publicata in Monitorul Oficial 236/1999, cu modificarile ulterioare;

v) art. 12, 14-25, art. 32 alin. (2), art. 43 si 44 din OUG 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, publicata in Monitorul Oficial 148/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea 241/2001, cu modificarile ulterioare; de la aceeasi data, dispozitiile art. 12 si 14-25 nu se mai aplica nici contractelor de inchiriere a locuintei in curs de executare;

w) Legea 509/2002 privind agentii comerciali permanenti, publicata in Monitorul Oficial 581/2002;

x) art. 40 alin. (1), art. 41 si 42 din Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, publicata in Monitorul Oficial 557/2004, cu modificarile ulterioare;

y) art. 1, 5-13, 16, art. 18 alin. (2) teza I, art. 56 alin. (1)-(4), art. 57, 59-63 si 65 din Legea 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, republicata in Monitorul Oficial 788/2009;

z) art. 90 alin. (2) din Legea gazelor 351/2004, publicata in Monitorul Oficial 679/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

aa) titlul X „Circulatia juridica a terenurilor“ al Legii 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicata in Monitorul Oficial 653/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;

bb) orice alte dispozitii contrare, chiar daca acestea sunt cuprinse in legi speciale.

Sursa: e-juridic.manager.ro