Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2013 – 2014

In data de 26 martie 2013 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 162, Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2013-2014

Conditii de inscriere:

Parintii au obligatia de a inscrie in invatamantul primar la clasa pregatitoare, copiii care la data de 31 august 2013 implinesc varsta de 6 ani. Pentru copiii care implinesc 7 ani pana la aceasta data, daca nu au fost inscrisi in anul scolar 2012-2013, inscrierea se poate face printr-o cerere scrisa.
Copiii care implinesc 6 ani in intervalul 1 septembrie – 31 decembrie pot fi inscrisi in clasa pregatitoare numai in urma unei evaluari efectuata de specialisti ai Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala/Centrului Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala, care atesta ca dezvoltarea lor psihosomatica permite acest lucru.
In invatamantul special, copiii cu cerinte educationale speciale, pot si inscrisi la implinirea varstei de 8 ani pana la 31 august 2013, inclusive. Pot fi inscrisi si de la varsta de 6 ani, la solicitarea scrisa a parintilor.
Unitatea de invatamant :

Inscrierea copiilor se face in mod automat la scoala de circumscriptie sau, la cerere, in unitati de invatamant din alte circumscriptii, pe locurile libere ramase. In cazul in care cererile depasesc numarul de locuri libere, ocuparea acestora se va face in urma unor criterii de departajare care vor lua in considerare :
“a) existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 b) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o/un casă de copii/centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi;
 c) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;
 d) existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă“

Procedura de inscriere :
Inscrierile se fac in baza cererilor depuse online pe www.edu.ro sau direct la secretariatul unitatii de invatamant solicitata de parinte. In cazul cererilor depuse online, validarea se face la unitatea de invatamant.

Acte necesare :
Cerere-tip de inscriere
Act de identitate parinte/tutore legal – copie si original
Certifical de nastere copil – copie si original
Documentul care atesta dezvoltarea psihosomatica cu rezultatul pozitiv al CJRAE/CMBRAE –copie si original (pentru copiii care implinesc 6 ani in intervalul 1septembrie-31 decembrie 2013)
Documente care dovedesc indeplinirea criteriilor de departajare – copie si original (pentru cererile prin care se solicita inscrierea in alta unitate de invatamant decat scoala de circumscriptie)
Calendarul inscrierii :

Pregătirea înscrierii

28 martie
– Afişarea circumscripţiilor şcolare şi a planului de şcolarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia şi pe site-ul inspectoratului şcolar;
– Afişarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinţi, în conformitate cu prevederile din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013—2014;
– Afişarea unităţilor/instituţiilor în care se realizează evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinţi;
– Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unităţile de învăţământ;
– Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare.

30 martie – 7 aprilie
– Organizarea, în fiecare unitate de învăţământ în care se desfăşoară activitate specifică clasei pregătitoare, a unei “Zile a porţilor deschise”.

1 – 12 aprilie
– Organizarea, în unităţile de învăţământ preşcolar, a întâlnirilor pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din grădiniţă care vor fi cuprinşi în învăţământul primar.

2 – 19 aprilie
– Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor;
– Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea.

Prima etapă de înscriere:

1 aprilie
– Afişarea, la sediul unităţii de învăţământ şi al inspectoratului şcolar şi pe site-ul acestora, a programului de completare a cererilor-tip de înscriere în învăţământul primar.

2 – 22 aprilie
– Completarea de către părinţi, online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere;
– Depunerea şi validarea cererilor-tip de înscriere de către părinţii care solicită înscrierea copiilor la şcoala specială.

29 aprilie
– Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar şi al unităţilor de învăţământ a candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă.

A doua etapă de înscriere:

7 mai
– Comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile;

8 – 17 mai
– Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;
– Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ aflată pe prima poziţie în opţiunile privind înscrierea copiilor.

24 mai
– Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare.

27 – 31 mai
– Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ.

Un articol de : Dalina E.
Sursa : Monitoruloficial.ro
Foto: Scoala79.ro