Noile taxe pentru operatiunile la Registrul formelor de organizare – UNPIR

HOTARAREA NR.1/27.04.2012

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012, precum si a executiei bugetului pe anul 2011 in conditiile Art.52^1 din OUG nr.86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa cu modificarile si completarile ulterioare, art.23 lit.a) din Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, Adunarea reprezentantilor permanenti, reunita in ziua de 27.04.2012, examinand executia bugetara pe anul 2011 pe baza bilantului contabil al Uniunii si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Uniunii pe anul 2012,

HOTARASTE:

1. Aproba situatiile financiare pentru exercitiul 2011 si descarcarea de gestiune;

2. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Uniunii pe anul 2012.

*
Adunarea reprezentantilor permanenti

HOTARAREA NR.2/27.04.2012

privind aprobarea nivelului taxelor, cotizatiilor, precum si plafoanele minime de asigurare profesionala in conditiile Art.52^1 din OUG nr.86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare si a art.21 lit.b) din Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, Adunarea reprezentantilor permanenti, reunita in ziua de 27.04.2012

HOTARASTE:

Aproba nivelul taxelor pentru operatiunile legate de RFO si propune congresului, spre adoptare, modificarea Anexei nr.5 la Statut dupa cum urmeaza:

NIVELUL TAXELOR pentru operatiunile legate de Registrul formelor de organizare

Se vor percepe taxe pentru operatiunile legate de Registrul formelor de organizare, pentru:


A.Pentru societatile profesionale:

1. cerere disponibilitate denumire/optiune denumire …… 50 lei

2. cerere inregistrare societate profesionala/filiala a societatii …… 400 lei

3. eliberare certificat de inregistrare    …… 200 lei

4. cerere de indreptare eroare materiala/operare/dovada …… 60 lei

5.a) cerere de eliberare extras registru (pentru membrii UNPIR)     …… 100 lei

5.b) cerere de eliberare certificat constatator (pentru nemembri) …… 200 lei

6.  cereri de furnizare informatii:

6.a) cerere de furnizare informatii (conform model) …… se taxeaza fiecare pozitie cu 40 lei

6.b) cerere de eliberare copii simple dupa acte aflate la dosar    …… 20 lei/pagina

6.c) cerere de eliberare copii certificate dupa acte aflate la dosar …… 40 lei/pagina

7. cerere de preschimbare certificat de inregistrare …… 100 lei.

B.Pentru cabinetele individuale si cabinete asociate:

1. cerere inregistrare cabinet individual/cabinete asociate …… 200 lei

3. eliberare certificat de inregistrare     …… 100 lei

4. cerere de indreptare eroare materiala/operare/dovada    …… 30 lei

5.a) cerere de eliberare extras registru (pentru membrii UNPIR)    …… 50 lei

5.b) cerere de eliberare certificat constatator (pentru nemembri) …… 150 lei

6.  cereri de furnizare informatii:

6.a) cerere de furnizare informatii (conform model) …… se taxeaza fiecare pozitie cu 20 lei

6.b) cerere de eliberare copii simple dupa acte aflate la dosar    …… 10 lei/pagina

6.c) cerere de eliberare copii certificate dupa acte aflate la dosar …… 20 lei/pagina

7. cerere de preschimbare certificat de inregistrare …… 50 lei.

Art. 1. – Taxa de inscriere la examenul de dobandire a calitatii de practician in insolventa va fi de 1.200 lei.

Art. 2. – Taxa de verificare a cererii si a documentelor doveditoare pentru persoanele care cer inscrierea in Uniune fara examen si cu scutire de stagiu va fi de 1.000 lei.

Art. 3. – Taxa de inscriere in Tabloul UNPIR va fi de:

a) 1.200 lei pentru persoane fizice care au promovat examenul de acces in profesie;

b) 10.000 lei pentru persoanele fizice care beneficiaza de inscrierea in profesie cu scutire de examen si stagiu de pregatire profesionala;

c) 1.500 lei pentru persoane juridice.

Art. 4. – (1) Cotizatia anuala este de:

a) 650 lei pentru persoane fizice compatibile;

b) 433 lei pentru persoane fizice incompatibile;

(2) a)Taxa anuala pentru persoanele juridice este de 2.000 lei

Art. 5. – Taxa de sustinere a examenului de definitivat in profesie este de 1.500 lei.

CAPITOLUL II
Plafonul minim de asigurare profesionala

Art. 6. – Plafonul minim de asigurare profesionala pentru persoanele fizice romane, inscrise in subsectiunile IB si IC ale Tabloului Uniunii, este de 30.000 lei.

Art. 7. – Plafonul minim de asigurare profesionala pentru persoane juridice, inscrise in subsectiunea IIA a Tabloului Uniunii, este de 200.000 lei.

Art. 8. – Plafonul minim de asigurare profesionala pentru persoanele fizice straine, inscrise in subsectiunea a III-a a Tabloului Uniunii, este de 30.000 lei.

Art. 9. – Plafonul minim de asigurare profesionala pentru persoanele juridice straine, inscrise in subsectiunea a IV-a a Tabloului Uniunii, este de 200.000 lei.

Sursa: e-juridic.manager.ro