Presedintele Romaniei a promulgat legea privind eliminarea unor taxe si tarife precum si pentru modificarea unor acte normative

Legea privind eliminarea unor taxe si tarife precum si pentru modificarea unor acte normative, a fost promulgata dupa ce in prealabil Presedinele Romaniei a uzat de prerogativele constitutionale de a o trimite o singura data spre reexaminare inainte de promulgare.

Astfel in data de 6 ianuarie 2017, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I a fost publicat Decretul de promulgare al legii prin care se urmareste fluidizarea circuitului fiscal intern (Decretul nr. 8/06.01.2017 si Legea nr. 1/06.01.2017).

Vedeti mai jos legile si taxele influentate:

Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului – 20 de taxe

Cerere de inregistrare in registrul comertului – persoane juridice – PJ (cuprinde: autorizare constituire, inmatriculare, autorizare functionare prin declaratie pe propria raspundere) – 250 lei

Cerere de inregistrare in registrul comertului – persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale – PFA, II, IF (cuprinde: inmatriculare, autorizare functionare prin declaratie pe propria raspundere) – 90 lei

Cereri mentiuni simple – 45 lei

Cereri mentiuni complexe cu doua sau mai multe operatiuni- 220 lei

 

Legea cetateniei romane nr. 21/1991-(2 taxe)

Taxa inregistrare cerere – 3 lei

Taxa timbru judiciar – 1,5 lei

 

Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea anumitor servicii publice si a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul Romaniei – 6 taxe

Eliberarea unui pasaport electronic, a unui pasaport simplu temporar sau a altui document de trecere a frontierei, procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar, la cererea unor persoane fizice sau juridice straine, eliberarea de adeverinte, precum si alte servicii prestate de autoritati (Dir Gen Pasapoarte MAI + Dep Consular MAE + Insp Gen Imigrari + DEPABD) – 22 lei

Acordarea cetateniei romane (ANC) – 191 lei

Acordarea/Redobandirea cetateniei romane (ANC) – 191 lei

Supralegalizarea sigiliilor si a semnaturilor de pe un act oficial (Dep Consular MAE) – 25 lei

Supralegalizarea sigiliilor si a semnaturilor de pe un certificat de origine a marfurilor, de pe o factura comerciala sau de pe orice alt document cerut la exportul ori importul marfurilor (Dep Consular MAE) – 47 lei

Identificarea unei persoane pe teritoriul Romaniei (Insp Gen Imigrari + DEPABD) – 35 lei

 

Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune (2 taxe)

Taxa radio (persoane fizice – 2,5 lei/luna, persoane juridice fara salariati – 2,5 lei/luna, persoane juridice, inclusiv sucursale, filiale si alte subunitati fara personalitate juridica – 30 lei/luna, microintreprinderi – 10 lei/luna)

Taxa TV (persoane fizice – 4 lei/luna, persoane juridice fara salariati – 4 lei/luna, persoane juridice, inclusiv sucursale, filiale si alte subunitati fara personalitate juridica – 50 lei/luna, microintreprinderi – 15 lei/luna, persoane juridice – societati turistice – 7,7 lei/camera)

 

Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei (22 de taxe) – nu sunt mentionate expres intr-un act normativ, dar sunt cele intalnite in practica – 21 lei fiecare

Cerere de schimbare a numelui, Diploma de bacalaureat, Diploma de licenta, Certificate de calificare, Atestate profesionale, Certificate de competente profesionale, certificate de calificare, carte de identitate autoturism, permis arma, permis vanatoare, carnet de munca, certificat de revolutionary, titlu proprietate, brevete si insemne etc.

Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru (13 taxe)

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra animalelor, pe cap de animal, in bilete de proprietate pentru animalele peste 2 ani – 5 lei

Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a schimbarii numelui si sexului – 15 lei

preschimbarea actelor de identitate pentru cetateni romani, precum si inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei cetatenilor romani– 5 lei

Eliberarea sau viza anuala a permiselor de vanatoare – 3 lei

Taxa examinare obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile si subcategoriile A, A1, B, B1 si B+E – 6 lei

Taxa examinare obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile si subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb si TV – 28 lei

Taxa examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul anulat, precum si a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere, precum si pentru persoanele care nu au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule, cu exceptia celor pentru categoriile B, B1, B+E – 84 lei

Taxa inmatriculare permanent sau temporara pentru autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la 3.500 kg inclusive – 60 lei

Taxa inmatriculare permanent sau temporara pentru autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg – 145 lei

Taxa de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor neinmatriculate permanent sau temporar – 9 lei

Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor – 414 lei

Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din Registrul national de evidenta a persoanelor, precum si din Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare si din registrele judetene si al municipiului Bucuresti de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare – 5 lei

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor pentru terenurile agricole si forestiere – 15 lei

 

Ordonanta Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de catre Ministerul Administratiei si Internelor (4 taxe)

Taxa pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar – 10 lei

Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor fizice – 22 lei

Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor juridice si in cazul reprezentarii titularului actului de catre un avocat – 44 lei

Inregistrarea cererii pentru aplicarea apostilei – 3 lei

 

Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare (1 taxa)

Tarif suplimentar eliberare pasaport simplu temporar – 100 lei

 

Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea i, nr. 728 din 28 octombrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare (25 taxe)

Inregistrarea cererii de eliberare a unei carti de identitate sau a unei carti electronice de identitate – 15 euro

Eliberarea unui pasaport sau a unui titlu de calatorie – 40 euro

Redactarea, autentificarea si revocarea unui inscris, indiferent de natura acestuia: un exemplar – 40 euro, pentru fiecare exemplar in plus – 10 euro

Legalizarea semnaturii traducatorului – 40 euro

Legalizarea unei copii de pe inscrisuri – 10 euro

Legalizarea semnaturii de pe un inscris sub semnatura privata – 30 euro

Legalizarea sigiliului si semnaturii Ministerului Afacerilor Externe roman, aplicate pe un act oficial eliberat de autoritatile romane care urmeaza sa fie folosit in strainatate, sau a sigiliului si semnaturii de pe un act oficial strain, care urmeaza sa produca efecte juridice in Romania – 30 euro

Legalizarea sigiliului si semnaturii autoritatilor competente straine de pe un certificat de origine a marfurilor, de pe o factura comerciala si de pe orice alt document cerut la exportul si importul marfurilor din si in Romania, in functie de valoarea marfurilor

Eliberarea unei copii sau a unui extras de pe actele aflate in arhivele misiunilor diplomatice sau ale oficiilor consulare, de fiecare pagina – 10 euro

Efectuarea unei traduceri din sau in limba romana, de fiecare pagina – 30 euro

Legalizarea traducerii efectuate – 20 euro

Certificarea unor fapte constatate personal de functionarul consular – 20 euro

Eliberarea unui certificat de cutuma – 30 euro

Primirea in depozit a inscrisurilor si a documentelor prezentate de parti – 30 euro

Inregistrarea casatoriei la misiunile diplomatice si oficiile consulare romane – 90 euro

Inscrierea unui certificat de nastere sau de casatorie strain in registrele de stare civila romanesti, in termen de 6 luni de la data inregistrarii nasterii/casatoriei la autoritatile straine – 90 euro

Inscrierea unui certificat de nastere sau de casatorie strain in registrele de stare civila romanesti, peste termenul de 6 luni de la data inregistrarii nasterii/casatoriei la autoritatile straine – 135 euro

Procurarea unui duplicat al unui certificat de stare civila romanesc sau a unui extras multilingv al unui act de stare civila romanesc – 45 euro

Inregistrarea cererii de inscriere a unei mentiuni pe marginea unui act de stare civila romanesc – 30 euro

Eliberarea unui extras de stare civila – 30 euro

Eliberarea dovezii de cetatenie – 10 euro

Procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar din tara sau din strainatate – 30 euro

Verificarea autenticitatii unui permis de conducere romanesc – 30 euro

Apostilarea sau supralegalizarea unui act oficial prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare romane din strainatate – 30 euro

Alte servicii consulare care nu sunt incluse in prezenta lista – 30 euro

 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura (1 taxa)

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (4 taxe)

Comision efectuare retineri din pensii – 3% din suma retinuta

Eliberarea certificatului privind stagiul de cotizare -15 lei

Eliberarea, la cererea asiguratilor, a adeverintelor care atesta calitatea, venitul asigurat si/sau stagiul de cotizare realizat, incepand cu A doua solicitare din cursul unui an calendaristic – 15 lei

Eliberarea adeverintelor care contin informatii necesare executarii silite, solicitate de catre executorii judecatoresti – 17 lei.

 

Ordonanta Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal (1 taxa)

Taxa cazier fiscal – 20 lei

 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (1 taxa)

Timbrul de mediu pentru autoturisme

 

Sursa: www.replicaonline.ro