Vrei un credit sau ai deja unul? Afla ce informatii trebuie sa-ti ofere banca!

Daca te-ai gandit sa aplici pentru un credit, inainte de a semna angajamentul, trebuie sa stii ca banca este obligata sa iti furnizeze toate informatiile referitoare la contract, comisioane sau dobanda aplicata. In plus, nu uita ca, daca esti deja client al unei banci, legea te apara de anumite suprize neplacute.
In legislatia noastra, drepturile consumatorilor de credite sunt reglementate de Ordonanta de Urgenta nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.

Cand aplici pentru un credit, trebuie sa fii constient de faptul ca banca de la care iei imprumutul trebuie sa iti puna la dispozitie urmatoarele informatii:

rata dobanzii aferente creditului, fixa si/sau variabila, impreuna cu informatii privind orice costuri incluse in costul total al creditului;
valoarea totala a creditului;
dobanda anuala efectiva;
durata contractului de credit;
pretul de achizitie si valoarea oricarei plati in avans, in cazul unui credit sub forma de amanare la plata pentru un anumit bun sau serviciu;
valoarea totala platibila de catre consumator si valoarea ratelor, dupa caz.

Insa, aceste informatii nu trebuie sa iti fie prezentate sub forma unor date printate pe hartie, ci prin intermediul unui exemplu reprezentativ. In plus, beneficiezi de dreptul de a primi, la cerere si in mod gratuit, un exemplar al proiectului de contract de credit

Aceasta obligatie nu se aplica in cazul in care, in momentul cererii, creditorul nu poate sa incheie contractul de credit cu consumatorul, conform normelor sale interne.

Inainte de a semna contractul, tine minte ca legea interzice clauzele contractuale care dau dreptul creditorului sa modifice unilateral clauzele contractuale fara incheierea unui act aditional, acceptat in prealabil de tine, de pe pozitia de debitor.

Totodata, sunt interzise si stipularile potrivit carora esti obligat sa pastrezi confidentialitatea prevederilor si a conditiilor contractuale. Legea mai interzice creditorului sa iti ceara anticipat returnarea creditului, in cazul in care consumatorul nu si-a indeplinit obligatiile conform altor contracte de credit incheiate cu alti creditori. Retine ca orice notificare cu privire la modificarea continutului clauzelor contractuale referitoare la costuri va fi transmisa consumatorilor cu cel putin 30 de zile inainte de aplicarea acestora, iar tu ai la dispozitie 15 zile de la primirea notificarii pentru a comunica optiunea sa de acceptare sau de neacceptare a noilor conditii.

In plus, OUG nr. 50/2010 prevede ca, inainte de a semna pentru un credit, ai dreptul de a compara mai multe oferte care iti sunt puse la dispozitie de institutia de credit cu mai mult de 15 zile inainte sa inchei un contract de credit sau sa accepti o oferta.

Ofertele trebuie prezentate “pe hartie sau pe alt suport durabil si sunt redactate in scris, vizibil si usor de citit, fontul utilizat fiind Times New Roman, marimea de minimum 12 p”, se arata in actul normativ.

In plus, in cazul in care informatiile sunt redactate pe hartie, culoarea de fond a hartiei pe care este redactat formularul trebuie sa fie in contrast cu cea a fontului utilizat.

Totodata, informatiile precontractuale trebuie redactate astfel incat sa nu induca in eroare consumatorii, prin utilizarea unor expresii tehnice, juridice sau specifice domeniului financiar-bancar, prin utilizarea de prescurtari sau initiale ale unor denumiri, cu exceptia celor prevazute de lege sau de limbajul obisnuit. 

Nu uita ca ai dreptul sa soliciti explicarea termenilor tehnici, in scris, fara costuri suplimentare.

Alte informatii care trebuie sa iti fie puse la dispozitie in mod obligatoriu se refera la: 

 – comisioanele de administrare ale unuia sau mai multor conturi care inregistreaza atat operatiuni de plata, cat si trageri din credit, cu exceptia cazului in care deschiderea unui cont este optionala, impreuna cu costurile pentru utilizarea unui mijloc de plata atat pentru operatiuni de plata, cat si pentru trageri din credit, orice alte costuri rezultand din contractul de credit, precum si conditiile in care aceste costuri pot fi modificate;
 – o avertizare privind consecintele neefectuarii platilor;
 – rata dobanzii aplicabile in cazul ratelor restante, masurile pentru ajustarea acesteia si orice alte costuri intervenite in caz de nerespectare a contractului;
 – existenta sau lipsa dreptului de retragere;
 – dreptul consumatorului de a fi informat de indata si gratuit asupra rezultatului consultarii bazei de date pentru evaluarea bonitatii sale.

OUG nr. 50/2010 prevede ca, pe parcursul derularii contractului de credit, sunt interzise: 

 – majorarea nivelului comisioanelor, tarifelor si spezelor bancare, cu exceptia costurilor impuse prin legislatie;
 – introducerea si perceperea de noi comisioane, tarife sau a oricaror alte speze bancare, cu exceptia costurilor specifice unor produse si servicii suplimentare solicitate in mod expres de consumator, neprevazute in contract ori care nu erau oferite consumatorilor la data incheierii acestuia. Aceste costuri neprevazute vor fi percepute numai pe baza unor acte aditionale acceptate de consumator. Sunt exceptate costurile impuse prin legislatie;
 – perceperea unui comision de depunere numerar pentru plata ratelor la credit, indiferent daca depunerea se efectueaza de catre titular sau de catre o alta persoana;
 – perceperea unui comision de retragere pentru sumele trase din credit.
 – perceperea unui comision, unui tarif, unei speze bancare sau a oricarui alt cost, in cazul in care consumatorul doreste schimbarea datei de scadenta a ratelor;
 – perceperea unor comisioane in situatiile in care consumatorii solicita schimbarea garantiilor, in conditiile in care consumatorul plateste toate costurile aferente constituirii si evaluarii noilor garantii.

In plus, legea interzice creditorului sa perceapa alte comisioane in afara de: 

 – comision de analiza dosar,
 – comision de administrare credit sau comision de administrare cont curent,
 – compensatie in cazul rambursarii anticipate,
 – costuri aferente asigurarilor si, dupa caz, dobanda penalizatoare,
 – alte costuri percepute de terti, precum si un comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor.

In acelasi timp, se prevede ca valoarea comisionului de analiza dosar si cel unic sa fie stabilite in suma fixa, aceeasi suma fiind perceputa tuturor consumatorilor cu acelasi tip de credit in cadrul aceleiasi institutii de credit. 

In cazul creditelor restante, rata dobanzii aplicabile nu poate depasi cu mai mult de doua puncte procentuale rata dobanzii aplicata atunci cand creditul nu inregistreaza restanta, in cazul in care consumatorul sau sotul/sotia acestuia se afla in una dintre urmatoarele situatii: somaj, reducere drastica a salariului, deces. Potrivit OUG nr. 50/2011, prin reducerea drastica a salariului se intelege o reducere de cel putin 15% din valoarea acestuia. Aceasta dobanda va fi perceputa pana la incetarea evenimentului care a generat reducerea veniturilor, dar nu mai mult de 12 luni. In caz de deces, perioada nu poate fi mai mica de 6 luni.

Totodata, daca nu poti suporta financiar majorarea dobanzii, creditorul nu are dreptul sa denunte unilateral sau sa rezilieze contractul. Creditorul este obligat sa iti faca o propunere, transmisa in scris, de reesalonare sau de refinantare a creditului, in raport cu veniturile actuale ale consumatorului.

La incetarea contractului de credit, creditorul ofera consumatorului gratuit, din oficiu, un document care ateste faptul ca au fost stinse toate obligatiile dintre parti decurgand din contractul respectiv, fie indica obligatiile contractuale neindeplinite. Totodata, se inchid si conturile creditului, fara a fi necesara depunerea unei alte cereri de catre consumator si fara plata unor costuri suplimentare, cu exceptia urmatoarelor situatii: 

 – contul curent a fost deschis anterior contractarii creditului, in vederea derularii altor operatiuni;
 – la data incetarii contractului de credit, contul curent este utilizat pentru alte servicii contractate de catre consumator;
 – conturile sunt poprite sau indisponibilizate, conform prevederilor legale, pentru indeplinirea de catre consumator a unor obligatii asumate fata de creditorul insusi sau fata de terti.

Autor: Ioana Vlad
Sursa: avocatnet.ro
Foto: imarketingdata.com