Hotarare UNBR: Agenda anului 2013

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania adopta Hotararea nr. 648 din 15 decembrie 2012

In conformitate cu dispozitiile art. 65 alin. (4), art. 66 lit. h), art. 69 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 51/1995, republicata, (in continuare Legea), art.  84 alin. (3), art. 86 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, art. 26 si art. 33 din Regulamentul de organizare si functionare a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania si de desfasurare a sedintelor Consiliului U.N.B.R. (aprobat prin Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr. 05/2011 din 08 iulie 2011),

luand act de propunerea Comisiei Permanente a U.N.B.R. facuta in sedinta din 14 decembrie 2012 privind calendarul desfasurarii sedintelor Comisiei Permanente a U.N.B.R., ale Consiliului U.N.B.R., ale examenului de primire in profesia de avocat, ale activitatilor din cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor – INPPA in vederea dobandirii titlului profesional de avocat definitiv,


Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania,

HOTARASTE

Art. 1. – Se aproba propunerea Comisiei Permanente a U.N.B.R. privind: calendarul desfasurarii sedintelor Comisiei Permanente a U.N.B.R. si ale Consiliului U.N.B.R., Congresul avocatilor 2013 (la Bucuresti), data inceperii examenului de primire in profesia de avocat si data inceperii examenului de absolvire a cursurilor INPPA, in anul 2013, dupa cum urmeaza:

Vineri, 25 ianuarie si sambata, 26 ianuarie 2013 – Sedinta Comisiei Permanente a U.N.B.R.

Vineri, 22 februarie si sambata, 23 februarie 2013 Consfatuire cu coordonatorii serviciilor de asistenta juridica la nivelul barourilor.

Miercuri, 27 martie 2013, orele 14,00 Sedinta Comisiei Permanente a U.N.B.R.

Joi, 28 martie 2012, orele 09,00 Sedinta Consiliului U.N.B.R.

Vineri, 29 martie si sambata, 30 martie 2013 Congresul avocatilor

Vineri, 28 iunie 2013 Sedinta Comisiei Permanente a U.N.B.R.

Sambata, 29 iunie si duminica, 30 iunie 2013 Sedinta Consiliului U.N.B.R.

Vineri, 6 septembrie si  Sambata, 7 septembrie 2013 Sedinta Comisiei Permanente a UNBR

Luni, 16 septembrie 2013 (data inceperii examenului) Examenul de primire in profesia de avocat

Vineri, 25 octombrie 2013 Sedinta Comisiei Permanente a U.N.B.R.

Sambata, 26 octombrie si duminica, 27 octombrie 2013 Sedinta Consiliului U.N.B.R.

Luni, 25 noiembrie 2013 (data inceperii examenului) Examenul de absolvire al I.N.P.P.A.

Vineri, 13 decembrie 2013 Sedinta Comisiei Permanente a U.N.B.R.

Sambata, 14 decembrie si duminica, 15 decembrie 2013 Sedinta Consiliului U.N.B.R.

Art. 2 – Prezenta Hotarare se publica pe website-ul www.unbr.ro si se comunica I.N.P.P.A., C.A.A., tuturor barourilor si membrilor Consiliului U.N.B.R..

Data aparitiei: 17 Decembrie 2012
Sursa: unbr.ro