Codul Rutier se modifică de azi, 19 ianuarie 2013

La sfârşitul lunii octombrie Camera Deputaţilor a adoptat, în cadrul sedinţei în plen, cu 185 de voturi „pentru”, legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, prin care se prevede introducerea mopedelor şi a triciclurilor în categoria autovehiculelor şi obligativitatea obţinerii permisului de conducere pentru acestea.

Proiectul de lege a fost adoptat de către Senat în data de 12 septembrie 2012, iar odată cu aprobarea lui de către Camera Deputaţilor, ca for decizional, acesta s-a validat legislativ. Proiectul de act normativ a devenit Legea 203 din 9 noiembrie 2012, iar noile reguli referitoare la circulaţia pe drumurile publice, prevăzute în aceasta, intră în vigoare azi, 19 ianuarie 2013!

* Permis pentru mopede

Principala modificare a Codului Rutier constă în introducerea mopedelor şi a triciclurilor în categoria autovehiculelor şi obligativitatea obţinerii permisului de conducere pentru acestea.

Prin moped se face referire la acel vehicul, cu două sau trei roţi, a cărui viteză maximă prin construcţie este mai mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h şi care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depăşeşte 50 cm3 sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depăşeşte 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric.

Astfel, proiectul de lege prevede introducerea categoriei AM, dedicată mopedelor, începând cu data de 19 ianuarie 2013. Vârsta minimă pentru obţinerea permisului de conducere la această categorie este de 16 ani împliniţi, iar valabilitatea permisului este de 10 ani.

Proba practică din cadrul examenului de obţinere a permisului de conducere, pentru categoria AM, constă doar în verificarea aptitudinilor în poligoane special amenajate. În cazul deţinerii unui permis de conducere eliberat pentru orice categorie, acestea sunt considerate valabile şi pentru vehiculele din categoria AM.

* Examinarea medicală obligatorie

O altă prevedere se referă la obligativitatea efectuării controlului medical periodic ori de câte ori se solicită eliberarea unui permis de conducere cu o nouă perioadă de valabilitate.

Conform prevederilor legislative anterioare, până la această  dată nu era obligatorie efectuarea examinării medicale în cazul reînnoirii unui permis de conducere.

* Permisele auto cu un nou model

Prin Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.  157/2012 privind forma şi conţinutul permisului de conducere, s-a reglementat adoptarea noului model a permiselor auto, a cărui punere în circulaţie are loc începând de azi, 19 ianuarie 2013.

Ca diferenţe notabile între modelul anterior şi noua formă a permiselor auto, se remarcă apariţia informaţiilor referitoare la problemele medicale ale conducătorului auto. Astfel, restricţiile medicale, adaptările obligatorii ale autovehiculelor şi aspectele administrative se înscriu la rubrica “Restricţii” din permisul de conducere, potrivit codurilor armonizate ale Uniunii Europene prevăzute în anexa nr. 2. a Ordinului

Descarcă Lista completă a restricţiile medicale şi adaptărilor autovehiculelor! Click aici!

* Echivalarea categoriilor permiselor auto

Categoriile şi subcategoriile de vehicule pentru care au fost emise permise de conducere anterior datei de 19 ianuarie 2013 se echivalează cu categoriile de vehicule pentru care se eliberează permise de conducere potrivit dispoziţiilor art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, după cum urmează:

a) categoria A cu categoria A;

b) categoria B cu categoria B;

c) categoria BE cu categoria BE;

d) categoria C cu categoria C;

e) categoria CE cu categoria CE;

f) categoria D cu categoria D;

g) categoria DE cu categoria DE;

h) categoria Tb cu categoria Tb;

i) categoria Tv cu categoria Tv;

j) categoria Tr cu categoria Tr;

k) subcategoria Al cu categoria Al;

l) subcategoria B1 cu categoria B1;

m) subcategoria C1 cu categoria C1;

n) subcategoria C1E cu categoria C1E;

o) subcategoria Dl cu categoria Dl;

p) subcategoria D1E cu categoria D1E.

* Bicicliştii trebuie să circule pe pistele special amenajate

Conform noilor reguli de circulaţie înscrise în noua formă a Codului Rutier, în cazul în care drum este prevăzut cu o pistă specială destinată circulaţiei bicicletelor, acestea vor fi conduse numai pe pista respectivă.

Modificările la Codul Rutier transpun prevederile din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European.

Sursa: Legestart.ro