Comunicat UNBR-Examenul de primire in profesia de avocat

Comisia Nationala de Examen

PROCES VERBAL

privind afisarea, in urma solutionarii contestatiilor, a rezultatelor finale la proba teoretica si cu caracter aplicativ a examenului de admitere in profesie ca avocat stagiar si pentru persoanele care au sustinut examenul de definitivat in alte profesii juridice, care a avut loc in perioada 17-19 octombrie 2011

In conformitate cu prevederile art. 9. din “REGULAMENTUL–CADRU privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor – INPPA (in vederea dobandirii titlului profesional de avocat stagiar) si de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice”, adoptat prin Hotararea nr. 04/2011 din 08 iulie 2011 a Consiliului U.N.B.R.,

Comisia Nationala de examen, 

In urma solutionarii contestatiilor la notele acordate lucrarilor de la proba teoretica si cu caracter aplicativ, care s-a desfasurat in intervalul 17 – 19 octombrie 2011, si a introducerii in sistemul informatic al consultantului a notelor finale acordate pentru aceste lucrari, 

CONSTATA SI, RESPECTIV, DISPUNE URMATOARELE:

1. Potrivit raportului consultantului tehnic al I.N.P.P.A., rezultatele finale, in urma solutionarii contestatiilor, la proba teoretica si cu caracter aplicativ a examenului de admitere in profesia de avocat, care s-a desfasurat in intervalul 17 – 19  octombrie 2011, sunt complete si au fost introduse in sistemul informatic de catre consultant, pentru toate centrele de examen. 

2. In consecinta, lista generala, la nivel national, cu rezultatele finale la aceasta proba, lista cuprinsa in anexa prezentului Proces-Verbal, poate fi publicata. 

3. Lista cu rezultatele finale se va afisa, prin grija Vice-Presedintilor Comisiei Nationale de examen, la usa cladirilor de examen si se va posta pe paginile web ale I.N.P.P.A. – central si ale centrelor de examen ale I.N.P.P.A., insotita de precizarea ca, potrivit Art. 33 din Regulamentul-Cadru de examen, pentru primirea in profesia de avocat candidatul trebuie sa fi obtinut cel putin media 7 (sapte), cu conditia ca la fiecare disciplina la proba teoretica si cu caracter aplicativ nota obtinuta sa fi fost cel putin 5 (cinci). 

4. Prezentul proces verbal a fost intocmit astazi, 23 noiembrie 2011, si  se comunica Vice-Presedintilor coordonatori ai centrelor de examen ale I.N.P.P.A.  

PRESEDINTE

Av. dr. Dan Oancea

ANEXA
Rezultatele finale la proba teoretica si cu caracter aplicativ a examenului de admitere in profesia de avocat, care s-a desfasurat in intervalul 17 – 19  octombrie 2011

PRIMIRE CA DEFINITIV

PRIMIRE CA STAGIAR

Sursa: unbr.ro