Dosar de examen pentru primirea in profesia de avocat stagiar si pentru persoanele care au sustinut examenul de definitivat in alte profesii juridice, sesiunea octombrie 2012

Consiliul Baroului Bucuresti, in baza Comunicatului U.N.B.R., anunta organizarea examenului national de primire in profesie ca avocat stagiar si pentru persoanele care au sustinut examenul de definitivat in alte profesii juridice, sesiunea octombrie 2012, de catre U.N.B.R., in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor, incepand cu data de luni, 8 octombrie 2012.

Cererile de inscriere a candidatilor la examen pot fi depuse in intervalul 3 septembrie – 12 septembrie 2012 la secretariatul Baroului Bucuresti din str. Dr. Raureanu nr. 3, sector 5, et. V, cam. 502, numai de catre candidatii care intentioneaza sa isi desfasoare activitatea in Baroul Bucuresti, in cazul in care vor fi declarati admisi.

Conditiile de inscriere, cererea-tip, continutul dosarului, regulamentul de examen, tematica si bibliografia sunt  cele aprobate prin Hotararea nr 04 din 08 iulie 2011 a Consiliului UNBR , republicata conform art.III din Hotararea nr.357 din 03.03.2012 a Consiliului UNBR.

Relatii suplimentare la telefon nr. 021/315.45.38 , 021/314.93.38, 021/311.19.10,  email: secretariat@baroul-bucuresti.ro

         – luni, 08 octombrie 2012 – proba scrisa grila pentru candidatii care vor dobandi calitatea de avocat stagiar;

         – miercuri, 17 octombrie 2012 – proba scrisa la disciplinele: Drept civil si Drept procesual civil (doua teze distincte), pentru toti candidatii;

         – joi, 18 octombrie 2012 – proba scrisa la disciplina Organizarea si exercitarea profesiei de avocat, pentru toti  candidatii;

         – vineri, 19 octombrie 2012 – proba scrisa la disciplinele Drept penal si Drept procesual penal (doua teze distincte), pentru toti candidatii;

Dosarele de inscriere se vor depune la secretariatul Baroului Bucuresti, in perioada 3 septembrie – 12 septembrie 2012, intre orele 10.00 – 14.00.

Pentru examenul de primire in profesia de avocat (in vederea dobandirea dobandirii titlului de avocat stagiar), cererea-tip de inscriere se poate descarca de pe site sau ridica de la secretariatul baroului.

La cerere se anexeaza urmatoarele acte:

certificatul de nastere, in copie certificata, pentru conformitate;

actul de identitate, in copie;

diploma de licenta in copie legalizata; in cazul in care diploma de licenta a fost obtinuta dupa anul 1995, se va depune si copia legalizata a foii matricole eliberata de facultatea absolvita;

dovada de plata a taxei de inscriere la examen, in original;

certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile inainte de data depunerii cererii;

certificat privind starea de sanatate a candidatului, incluzand si o evaluare psihiatrica; (certificatul se elibereaza de entitatile desemnate de catre consiliile barourilor si vor fi mentionate in anuntul de examen facut de fiecare barou);

certificat eliberat de baroul competent in care solicitantul a mai fost inscris in profesie, care sa ateste cauzele incetarii calitatii de avocat ori, daca este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire in profesie.

dovada de plata a taxei de inscriere la examen, in original;

-certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile inainte de data depunerii cererii;

 *Nota: certificatul privind starea de sanatate a candidatului, incluzand si o evaluare psihiatrica, poate fi emis de catre orice medic generalist, respectiv specialist psihiatru.

Pentru examenul de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice in vederea dobandirii titlului profesional de avocat definitiv cererea-tip de inscriere se poate descarca de pe site sau ridica de la secretariatul baroului.

La cerere se anexeaza urmatoarele acte:

–  certificatul de nastere, in copie legalizata;

–  actul de identitate, in copie;

–  diploma de licenta in copie legalizata; in cazul in care diploma de licenta a fost obtinuta dupa anul 1995, se va depune si copia legalizata a foii matricole eliberata de facultatea absolvita;

–  dovada de plata a taxei de inscriere la examen, in original;

–  certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile inainte de data depunerii cererii;

–  certificat privind starea de sanatate a candidatului, incluzand si o evaluare psihiatrica;

*certificatul se elibereaza de entitatile desemnate de catre consiliile barourilor si vor fi mentionate in anuntul de examen facut de fiecare barou;

–  certificat eliberat de baroul competent in care solicitantul a mai fost inscris in profesie, care sa ateste cauzele incetarii calitatii de avocat ori, daca este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire in profesie.

–  dovada promovarii in conditiile prevazute prin prezentul Regulament, a examenului de definitivare in functia juridica indeplinita anterior;

*Nota: certificatul privind starea de sanatate a candidatului, incluzand si o evaluare psihiatrica, poate fi emis de catre orice medic generalist, respectiv specialist psihiatru.

Cererea de inscriere la examen insotita de actele mentionate, care formeaza dosarul de inscriere la examen, se depune de candidat, in doua exemplare. (al doilea dosar de inscriere contine fotocopii ale actelor din primul dosar);

Cererea de inscriere la examen va fi insotita de o declaratie din care rezulta ca in cazul in care va fi declarat admis, candidatul intelege ca nu poate sa se inscrie in alt barou decat cel la care a depus cererea de inscriere la examen. Totodata, candidatul va indica in declaratie daca doreste sa urmeze cursurile de pregatire initiala in cadrul INPPA sau intr-un centru teritorial al INPPA. În toate cazurile, candidatii au dreptul de a opta pentru pregatirea profesionala initiala in cadrul sediului central al INPPA.

Taxa de inscriere la examen este de 800 lei  si se va achita in contul I.N.P.P.A. Bucuresti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucuresti cu mentiunea „Taxa examen primire in profesie ca avocat stagiar, sesiunea octombrie 2012″, respectiv „Taxa examen primire in profesie ca avocat definitiv, sesiunea octombrie 2012″.

Sursa: Baroul Bucuresti (www.baroul-bucuresti.ro) si e-juridic.manager.ro

Data aparitiei: 09 August 2012