Inalta Curte de Casatie si Justiei a hotarat ca masinile parcate neregulamentar nu pot fi ridicate prin hotarari ale consiliilor locale!

Inalta Curte de Casatie si Justiei a admis, in data de 27 Mai 2015, recursul in interesul legii formulat de Avocatul Poporului. Astfel, in concret, masinile parcate neregulamentar nu mai pot fi ridicate in baza deciziilor consiliilor locale.

“In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art.128 alin.(1) lit.d), art.134 alin.(2) si art.135 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, raportate la dispozitiile art.3 alin.(1), art.5, art.36 alin.(1), alin.(2) lit.d) si alin.(6) lit.a) pct.13 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art.21 lit.b) si art.24 lit.d) din Legea-cadru a descentralizarii nr.195/2006, procedura de aplicare a masurii tehnico-administrative constand in ridicarea vehiculelor stationate/oprite neregulamentar pe partea carosabila, prevazuta de art.64  si art.97 alin.(1) lit.d) si alin.(6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002, nu poate fi reglementata prin hotarari ale consiliilor locale”, se precizeaza pe site-ul Inaltei Curti.

Potrivit recursului formulat de Avocatul Poporului, nu există un punct de vedere unitar în ceea ce priveşte legalitatea hotărârilor consiliilor locale având ca obiect reglementarea procedurii privind ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar. Pe de o parte, unii judecători au stabilit că hotărârile consiliilor locale adoptate în vederea reglementării procedurii privind ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar, constatarea şi aplicarea contravenţiilor sunt lovite de nulitate, pentru că stabilesc şi sancţionează contravenţii în domeniul circulaţiei rutiere. Mai exact, conform magistraţilor, consiliile locale şi-au depăşit competenţa atunci când au emis hotărâri ce vizau reglementarea procedurii de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar.

Pe de altă parte, alte instanţe au fost de părere că reglementarea procedurii ridicării vehiculelor staţionate neregulamentar prin acte administrative cu caracter normativ emise de consiliile locale rezultă din interpretarea unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002. Magistraţii care au dat sentinţe în acest sens au stabilit, aşadar, că regulamentul în cazul ridicării vehiculelor staţionate neregulamentar poate fi adoptat şi prin alte acte normative decât prin hotărâre de guvern. „Apreciem că hotărârile consiliilor locale adoptate în vederea reglementării procedurii privind ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar depăşesc competenţa ce revine consiliilor locale în această materie, fiind contrare prevederilor actelor normative cu forţă juridică superioară”, susţinea Avocatul Poporului în recursul în interesul legii înaintat ÎCCJ.