Informatii privind alocarea granturilor doctorale pentru admiterea la studii universitare de doctorat în anul universitar 2012-2013

Granturile doctorale sunt alocate instituţiilor de învăţământ superior de stat organizatoare de studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii universitare de doctorat în anul universitar 2012-2013 de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Reglementarea este prevăzută în Ordinul 4970 din 2 august, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 583 din 16/08/2012.

Notă: În anexele la ordin sunt prezentate granturile doctorale.

Granturile doctorale s-au acordat în conformitate cu propunerile instituţiilor de învăţământ superior de stat organizatoare de studii universitare de doctorat şi propunerea Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior.

Prin excepţie, pentru domeniile care au programe de studii unice la nivel naţional, granturile doctorale sunt alocate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), la propunerea universităţilor.

Senatul universitar, pe baza metodologiei proprii, alocă granturi doctorale domeniilor prioritare şi programelor de studii universitare de doctorat performante.

În ordinul de mai sus (4970/2012), este precizat faptul că Senatul universitar aprobă cifra de şcolarizare pentru domeniile de studii universitare de doctorat organizate în regim cu taxă.

De asemenea, potrivit actului normativ, universităţile trebuie să organizeze concurs de admitere pentru studii universitare de doctorat.

După finalizarea concursului de admitere, toate universităţile au obligaţia de a comunica MECTS numărul de granturi doctorale atribuite şi numărul de studenţi doctoranzi admişi în regim cu taxă, pe domenii.

Ordinul MECTS 4970/2012 a intrat în vigoare în data de 16 august.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Ordinul 4970 din 2 august 2012 (Ordinul 4970/2012)

Ordin privind alocarea granturilor doctorale in vederea admiterii la studii universitare de doctorat in anul universitar 2012-2013

Publicat in Monitorul Oficial 583 din 16 august 2012 (M. Of. 583/2012)

   In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (5) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare,

   in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 133/2000 privind invatamantul universitar si postuniversitar de stat cu taxa, peste locurile finantate de la bugetul de stat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 441/2001, cu modificarile ulterioare,

   in vederea punerii in aplicare a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 549/2012 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar si superior de stat in anul scolar/universitar 2012-2013,

   in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportuluinr. 3.998/2012 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finantarea de baza si finantarea suplimentara a institutiilor de invatamant superior de stat din Romania pentru anul 2012,

   in temeiul Hotararii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, si al Hotararii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

   Art. 1. –

   (1) Granturile doctorale sunt alocate institutiilor de invatamant superior de stat organizatoare de studii universitare de doctorat in vederea admiterii la studii universitare de doctorat in anul universitar 2012-2013 de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 549/2012 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar si superior de stat in anul scolar/universitar 2012-2013, conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

   (2) Alocarea granturilor doctorale s-a realizat avand in vedere propunerile institutiilor de invatamant superior de stat organizatoare de studii universitare de doctorat si propunerea Consiliului National pentru Finantarea Invatamantului Superior.

   (3) Prin exceptie, pentru domeniile care au programe de studii unice la nivel national, granturile doctorale sunt alocate de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, la propunerea universitatilor.

   Art. 2. –

    In vederea admiterii la studii universitare de doctorat a tinerilor de origine etnica romana si a cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, granturile doctorale sunt alocate la propunerea universitatilor, cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 549/2012, conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

   Art. 3. –

    Senatul universitar, pe baza metodologiei proprii, aloca granturi doctorale domeniilor prioritare si programelor de studii universitare de doctorat performante.

   Art. 4. –

   (1) Universitatile organizeaza concurs de admitere pentru studii universitare de doctorat infiintate prin hotararea senatului universitar si aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, in domenii universitare de doctorat, conform prevederilor legale.

   (2) Senatul universitar aproba cifra de scolarizare pentru domeniile de studii universitare de doctorat organizate in regim cu taxa, cu respectarea legislatiei in vigoare.

   Art. 5. –

    Dupa finalizarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat, toate universitatile au obligatia de a comunica Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului numarul de granturi doctorale atribuite si numarul de studenti doctoranzi admisi in regim cu taxa, pe domenii.

   Art. 6. –

    Directia generala invatamant superior, prin Directia strategii de finantare institutionala, Directia generala economic, finante, resurse umane si Directia generala relatii internationale si europene din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, precum si toate institutiile organizatoare de studii universitare de doctorat vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

   Art. 7. –

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului,
Ecaterina Andronescu

Bucuresti, 2 august 2012.

Nr. 4.970.

ANEXA Nr. 1
 

GRANTURI DOCTORALE 
alocate institutiilor de invatamant superior de stat organizatoare de studii universitare de doctorat in vederea admiterii la studii universitare de doctorat in anul universitar 2012-2013

   a) Universitati de cercetare avansata si educatie

Nr. crt.

Universitatea

Granturi doctorale

1

Universitatea Politehnica din Bucuresti

340

2

Universitatea din Bucuresti

340

3

Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

85

4

Academia de Studii Economice din Bucuresti

110

5

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

2401)

6

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca

75

7

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

310

8

Universitatea de Medicina si Farmacie “Iuliu Hatieganu” din Cluj-Napoca

70

9

Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

115

10

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

235

11

Universitatea de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” din Iasi

70

12

Universitatea “Politehnica” din Timisoara

110

   b) Universitati de educatie si cercetare stiintifica

Nr. crt.

Universitatea

Granturi doctorale

1

Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti

45

2

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti

50

3

Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative din Bucuresti

50

4

Universitatea “Transilvania” din Brasov

45

5

Universitatea “Ovidius” din Constanta

25

6

Universitatea din Craiova

45

7

Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

20

8

Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati

45

9

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara “Ion Ionescu de la Brad” din Iasi

40

10

Universitatea din Oradea

15

11

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

30

12

Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures

26

13

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara

30

14

Universitatea de Vest din Timisoara

65

15

Universitatea de Medicina si Farmacie “Victor Babes” din Timisoara

25

   c) Universitati de educatie si cercetare stiintifica – invatamant militar

Nr. crt.

Universitatea

Granturi doctorale

1

Academia Tehnica Militara din Bucuresti

2

2

Universitatea Nationala de Aparare “Carol I” din Bucuresti

0

3

Academia Nationala de Informatii “Mihai Viteazul” din Bucuresti

0

4

Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza” din Bucuresti

0

5

Academia Fortelor Aeriene “Henri Coanda” din Brasov

0

6

Academia Navala “Mircea cel Batran” din Constanta

0

7

Academia Fortelor Terestre “Nicolae Balcescu” din Sibiu

0

   d) Universitati de educatie si creatie artistica

Nr. crt.

Universitatea

Granturi doctorale

1

Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” din Bucuresti

15

2

Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti

15

3

Universitatea Nationala de Arte din Bucuresti

15

4

Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica “I. L. Caragiale” din Bucuresti

15

5

Academia de Muzica “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

10

6

Universitatea de Arta si Design din Cluj-Napoca

15

7

Universitatea de Arte “George Enescu” din Iasi

20

8

Universitatea de Arte din Targu Mures

4

   e) Universitati centrate pe educatie

Nr. crt.

Universitatea

Granturi doctorale

1

Universitatea Nationala de Educatie Fizica si Sport din Bucuresti

14

2

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

13

3

Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad

10

4

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacau

8

5

Universitatea Maritima din Constanta

10

6

Universitatea din Petrosani

10

7

Universitatea din Pitesti

10

8

Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploiesti

15

9

Universitatea “Eftimie Murgu” din Resita

4

10

Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava

25

11

Universitatea “Valahia” din Targoviste

15

12

Universitatea “Constantin Brancusi” din Targu Jiu

4

13

Universitatea “Petru Maior” din Targu Mures

6

ANEXA Nr. 2
 

GRANTURI DOCTORALE 
alocate institutiilor de invatamant superior de stat organizatoare de studii universitare de doctorat in vederea admiterii la studii universitare de doctorat in anul universitar 2012-2013 a tinerilor de origine etnica romana si cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate

   a) Universitati de cercetare avansata si educatie

Nr. crt.

Universitatea

Granturi doctorale

Total

din care cu bursa

1

Universitatea Politehnica din Bucuresti

15

4

2

Universitatea din Bucuresti

5

3

3

Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

0

0

4

Academia de Studii Economice din Bucuresti

11

3

5

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

3

2

6

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca

2

0

7

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

14

3

8

Universitatea de Medicina si Farmacie “Iuliu Hatieganu” din Cluj-Napoca

0

0

9

Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

11

3

10

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

11

2

11

Universitatea de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” din Iasi

0

0

12

Universitatea “Politehnica” din Timisoara

6

0

   b) Universitati de educatie si cercetare stiintifica

Nr. crt.

Universitatea

Granturi doctorale

Total

din care cu bursa

1

Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti

4

2

2

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti

4

2

3

Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative din Bucuresti

2

0

4

Universitatea “Transilvania” din Brasov

8

3

5

Universitatea “Ovidius” din Constanta

5

1

6

Universitatea din Craiova

12

3

7

Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

0

0

8

Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati

10

2

9

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara “Ion Ionescu de la Brad” din Iasi

0

0

10

Universitatea din Oradea

0

0

11

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

4

1

12

Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures

0

0

13

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara

1

0

14

Universitatea de Vest din Timisoara

11

1

15

Universitatea de Medicina si Farmacie “Victor Babes” din Timisoara

0

0

   c) Universitati de educatie si creatie artistica

Nr. crt.

Universitatea

Granturi doctorale

Total

din care cu bursa

1

Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” din Bucuresti

0

0

2

Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti

1

1

3

Universitatea Nationala de Arte din Bucuresti

0

0

4

Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica “I. L. Caragiale” din Bucuresti

2

2

5

Academia de Muzica “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

1

1

6

Universitatea de Arta si Design din Cluj-Napoca

3

1

7

Universitatea de Arte “George Enescu” din Iasi

0

0

8

Universitatea de Arte din Targu Mures

0

0

   d) Universitati centrate pe educatie

Nr. crt.

Universitatea

Granturi doctorale

Total

din care cu bursa

1

Universitatea Nationala de Educatie Fizica si Sport din Bucuresti

1

0

2

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

4

3

3

Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad

0

0

4

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacau

0

0

5

Universitatea Maritima din Constanta

0

0

6

Universitatea din Petrosani

4

1

7

Universitatea din Pitesti

1

1

8

Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploiesti

0

0

9

Universitatea “Eftimie Murgu” din Resita

1

1

10

Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava

10

2

11

Universitatea “Valahia” din Targoviste

2

1

12

Universitatea “Constantin Brancusi” din Targu Jiu

0

0

13

Universitatea “Petru Maior” din Targu Mures

1

1

Sursa: Legestart.ro
Foto: Economica.net