Normele de aplicare a timbrului de mediu – aprobate

In cadrul sedintei Guvernului din 13.03.2013, au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.

Timbrul de mediu se aplica pentru autovehiculele din categoriile M1, M2, M3 si N1, N2, N3 cu exceptia autovehiculelor apartinand Corpului Diplomatic, persoanelor cu handicap, Salvarii, Pompierilor,  Fortelor Armate, Politiei, Jandarmeriei, fortelor de securitate ale statului si plateste o singura data dupa cum urmeaza:
“a) cu ocazia inscrierii in evidentele autoritatii competente, potrivit legii, a dobandirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de catre primul proprietar din Romania si atribuirea unui certificat de inmatriculare si a numarului de inmatriculare;
b) la reintroducerea in parcul auto national a unui autovehicul, in cazul in care, la momentul scoaterii sale din parcul auto national, i s-a restituit proprietarului valoarea reziduala a timbrului, in conformitate cu prevederile art. 7;
c) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat si pentru care nu a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementarilor legale in vigoare la momentul inmatricularii;
d) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat in situatia autovehiculelor pentru care s-a dispus de catre instante restituirea sau inmatricularea fara plata taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.“

Calculul acestuia revine organelor fiscale (teritoriale – in cazul persoaneler fizice; unde sunt inregistrate ca platitor de impozite si taxe – in cazul persoanelor juridice, a PFA-urilor, respectiv a celor care exercita profesii liberale) si se realizeaza pe baza urmatoarelor documente prezentate in copie si original:

a) cartea de identitate a vehiculului;
b) documente care atesta dobandirea dreptului de proprietate asupra autovehiculului pentru care se solicita plata timbrului de catre contribuabil;
c) in cazul autovehiculelor rulate achizitionate din alte state, un document din care sa rezulte data primei inmatriculari a acestora si, dupa caz, declaratia pe propria raspundere prevazuta la art. 6 alin. (5), precum si rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia Autonoma “Registrul Auto Roman” ori rezultatul evaluarii individuale efectuate potrivit art. 6 alin. (20).

Pentru autovehiculele inmatriculate anterior intrarii in vigoare a OG 9/2013, nu se datoreaza taxa de timbru, daca, a fost achitata taxa speciala privind mijloacele de transport sau taxa de poluare.

Calculul se stabileste in baza unei formule care cuprinde:
 – norma de poluare Euro
 – nivelul emisiilor de CO2
 – capacitatea cilindrica a vehiculului evidentiata in cartea de identitate a acestuia
 – vechimea autovehiculului (ca diferenta intre data la care se efectueaza calculul si data primei inmatriculari)
 – sursa de energie a motorului (benzina, GPL, GNC, motorina, etc.)

Timbrul de mediu a intrat in vigoare, conform Oronantei de Urgenta nr. 9/2013, la data de 15 martie 2013.

Puteţi consulta varianta de proiect a Normelor metodologice, forma finală a acestora urmând a fi publicată în Monitorul Oficial.

Pentru Calculator timbru de mediu, confom noilor reglementări, accesati acest link.

Un articol de: Dalina E.
Foto: auto-business.ro
Sursa: Legestart.ro