Expunerea la zgomot – Cerinte SSM

Prevederile Hotararii 493 din 12 aprilie 2006, aplicabile tuturor activitatilor in care exista riscul expunerii la zgomot, stabileste pentru angajatori, cerintele minime pentru protectia angajatilor care sunt expusi sau pot fi expusi la riscuri generate de expunerea la diferite niveluri de zgomot, prin natura muncii desfasurate.

Astfel, angajatorul trebuie sa masoare nivelurile de zgomot la care sunt expusi lucratorii printr-un proces de evaluare care va fi efectuata de catre serviciile de protectie si prevenire competente.
Conform articolului 15, angajatorul trebuie sa acorde o atentie deosebita la evaluarea riscurilor, urmatoarelor elemente:

a) nivelului, tipului si duratei expunerii, inclusiv expunerii la zgomot cu caracter de impuls;
b) valorilor limita de expunere si valorilor de expunere de la care se declanseaza actiunea, stabilite la Articolul 5 – [valorile limita de expunere si valorile de expunere de la care se declanseaza actiunea angajatorului a) valori limita de expunere: L_EX, 8h = 87 dB(A) si, respectiv, p_varf = 200 Pa*1);
b) valori de expunere superioare de la care se declanseaza actiunea: L_EX, 8h = 85 dB(A) si, respectiv, p_varf = 140 Pa*2);
c) valori de expunere inferioare de la care se declanseaza actiunea: L_EX, 8h = 80 dB(A) si, respectiv, p_varf = 112 Pa*3];
c) efectelor asupra sanatatii si securitatii lucratorilor care apartin unor grupuri sensibile la riscuri specifice;
d) efectelor asupra sanatatii si securitatii lucratorilor rezultate din interactiunile dintre zgomot si substante ototoxice din mediul de munca, precum si dintre zgomot si vibratii, in masura in care este posibil din punct de vedere tehnic;
e) efectelor indirecte asupra sanatatii si securitatii lucratorilor rezultate din interactiuni dintre zgomot si semnale de avertizare sau alte sunete care trebuie percepute pentru a reduce riscul de accidentare;
f) informatiilor privind emisia de zgomot, furnizate de producatorii echipamentelor de munca in conformitate cu prevederile legale;
g) existentei unor echipamente de munca alternative, proiectate pentru a reduce emisia de zgomot;
h) prelungirii expunerii la zgomot peste programul de lucru normal, pe raspunderea angajatorului;
i) informatiilor adecvate obtinute in urma supravegherii sanatatii, inclusiv informatiilor publicate, atunci cand este posibil;
j) punerii la dispozitie a mijloacelor de protectie auditiva cu caracteristici de atenuare adecvate.

De asemenea trebuie avute in vedere masuri de prevenire a riscurilor prin: alegerea unor echipamente de munca adecvate care sa se adapteze progresului tehnic, informarea si formarea lucratorilor privind folosirea corecta a echipamentelor, programe adecvate de intretinere a echipamentelor, sistemelor si a locului de munca, organizarea muncii prin limitarea duratei si intensitatii expunerii la zgomot, alte metode de lucru, proiectarea si amplasarea locurilor de munca, punerea la dispozitia lucratorilor de mijloace individuale de protectie auditiva care sa reduca sau chiar elimine riscul pentru auz.

In cazul in care, desi au fost luate masurile de aplicare a hatararii, angajatorul constata valori peste limita de expunere, acesta trebuie sa ia masuri de reducere a expunerii sub limita, sa identifice cauzele, sa adapteze masurile de prevenire si protectie pentru a evita orice recurenta.

Lucratorii care sunt expusi riscurilor generate de zgomot au dreptul la examen medical periodic pentru diagnosticarea precoce a pierderii auditive; examen care se efectueaza de catre medicul specialist/primar de medicina muncii.

Un articol de: Dalina E.
Foto: businessmaker.ro