Procedura pentru obtinerea ajutoarelor de minimis a foat publicata

In data de 28 mai 2013, a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 305, Hotararea nr. 274 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii.

Hotararea are ca scop stimularea investitiilor realizate de IMM-uri prin acordarea unor ajutoare de la bugetul de stat, “sub forma de sume nerambursabile in procent de 100% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aprobate spre finantare, in limita echivalentului in lei al valorii maxime de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro in cazul intreprinderilor care desfasoara activitate in domeniul transportului rutier, pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi” fara ca acestea sa depaseasca plafonul prevazut de reglementarile dreptului U.E.

Conform art. 4, IMM-urile care beneficiaza de ajutor de minimis trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
– sa fie inregistrate potrivit prevederilor Legii societatilor, si incadrate in categoria IMM-urilor, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, si sa aiba sediul si sa isi desfasoare activitatea in România;
– sa desfasoare activitate economica;
– sa nu fi primit ajutor de minimis in anul fiscal in curs si 2 ani anteriori, sau, sa nu fi depasit plafonul de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro in cazul celor care desfasoara activitati in transport rutier, in cazul celor care au beneficiat de ajutor ;
– sa aiba un plan de investitii cu evidentierea cheltuielilor eligibile ;
– sa dovedeasca  viabilitatea proiectului de investitii si eficienta economica a IMM-ului in urmatorii 3 ani de la finalizarea investitiei printr-un studiu tehnico-economic ;
– sa creeze pana la finalizarea investitiei si sa mentina pe o perioada de minim 3 ani de la finalizarea acesteia “5 locuri de munca, din care cel putin doua locuri de munca pentru persoane care nu au avut contract individual de munca in ultimele 3 luni, in cazul unui ajutor de minimis de pâna la 100.000 euro inclusiv”  sau “7 locuri de munca, din care cel putin 3 locuri de munca pentru persoane care nu au avut contract individual de munca in ultimele 3 luni, in cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro pâna la 200.000 euro inclusiv “
– sa nu inregistreze debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat ;
– sa nu se afle in lichidare, faliment, executare silita, insolventa, reorganizare judiciara, inchidere operationala, dizolvare ;
– sa nu intre in categoria ”intreprinderi in dificultate”;
– sa nu fi fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat impotriva lor, sau, in cazul in care au fost emise, acestea sa fi fost executate.

Schema de ajutor de minimis se aplica de la data deschidetrii sesiunii pana la 30 iunie 2014, cu posibilitate de prelungire pentru emiterea acordurilor de finantare, in limita bugetului alocat.

Plata ajutorului se efectueaza pana la 31 decembrie 2016 in limita bugetului alocat.

Bugetul maxim este de 400 milioane lei (echivalentul a circa 100 milioane euro) cu posibilitate de suplimentare.
Se apreciaza ca vor beneficia de acest ajutor aproximativ 1.000 de IMM-uri.

Un articol de: Dalina E.
Foto: desteptarea.ro