S-a aprobat taxa de poluare…

Actul normativ prevede o reducere a taxei de poluare cu până la 25% şi le dă posibilitatea celor care au dat plătit taxa de poluare în forma veche ca, în cazul în care taxa de poluare plătită de la 1 iulie 2008 este mai mare decât cea rezultată din aplicarea acestei legi,  să poată solicita restituirea sumelor reprezentând diferenţa de taxă plătită.

Potrivit proiectului de lege, care are la bază principiul “poluatorul plăteşte”, taxa de poluare va fi plătită, o singură dată, atât pentru autovehiculele noi sau second-hand care sunt înmatriculate pentru prima dată în România, indiferent dacă autovehiculul este produs în ţară sau străinătate, cât şi pentru autovehiculele înmatriculate înainte de anul 2007 pentru care nu a fost plătită o astfel de taxă. Pentru autovehiculele înmatriculate înainte de anul 2007, taxa de poluare va fi achitată la momentul primei transcrieri a dreptului de proprietate a autovehiculelor, în cazul înstrăinării acestora, după ce intră în vigoare această lege.
Proiectul de lege prevede că modalitatea de calcul a taxei este unitară pentru toate situaţiile în care aceasta se achită. Taxa se calculează pe baza unor criterii Precum tipul motorizării, capacitatea cilindrică, emisia de CO2 şi norma de poluare, da ia în calcul şi deprecierea autoturismului.
Acest proiect de lege soluţionează şi discriminarea indirectă menţionată în hotărârile Curţii Europene de Justiţie, în cele două cauze care au avut ca obiect interpretarea Art. 110 din Tratatul de Funcţionare al Uniunii Europene.
În aceste hotărâri, este precizat că regimul de impozitare prevăzut prin OUG nr. 50/2008 nu instituie o discriminare directă, dar poate genera o discriminare indirectă din cauza efectelor sale, descurajând importurile de autovehicule.

Sursa: ro.news.yahoo.com

S-a aprobat taxa de poluare!

Actul normativ prevede o reducere a taxei de poluare cu până la 25% şi le dă posibilitatea celor care au dat plătit taxa de poluare în forma veche ca, în cazul în care taxa de poluare plătită de la 1 iulie 2008 este mai mare decât cea rezultată din aplicarea acestei legi,  să poată solicita restituirea sumelor reprezentând diferenţa de taxă plătită.

Potrivit proiectului de lege, care are la bază principiul “poluatorul plăteşte”, taxa de poluare va fi plătită, o singură dată, atât pentru autovehiculele noi sau second-hand care sunt înmatriculate pentru prima dată în România, indiferent dacă autovehiculul este produs în ţară sau străinătate, cât şi pentru autovehiculele înmatriculate înainte de anul 2007 pentru care nu a fost plătită o astfel de taxă. Pentru autovehiculele înmatriculate înainte de anul 2007, taxa de poluare va fi achitată la momentul primei transcrieri a dreptului de proprietate a autovehiculelor, în cazul înstrăinării acestora, după ce intră în vigoare această lege.

(more…)