Inscrierile in cartea funciara conform Noului Cod Civil

O dispozitie tranzitorie foarte importanta este inscrisa in art. 56 din Legea nr. 71/2011, din care rezulta ca prevederile din noua reglementare referitoare la proba dreptului de proprietate cu extrasul de carte funciara pentru imobilele inscrise in cartea funciara si mai ales la caracterul constitutiv al inscrierilor in cartea funciara se aplica numai dupa finalizarea lucrarilor de cadastru pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala si deschiderea, la cerere sau din oficiu, a cartilor funciare pentru imobilele respective, pana atunci inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate si a altor drepturi reale, pe baza actelor prin care s-au transmis, constituit ori modificat in mod valabil, facandu-se numai in scop de opozabilitate fata de terti.

Dispozitiile art. 876-915 C.civ., privitoare la cazurile, conditiile, efectele si regimul inscrierilor in cartea funciara, se aplica numai actelor si faptelor juridice incheiate sau, dupa caz, savarsite ori produse dupa intrarea in vigoare a Codului civil (art. 76 din Legea nr. 71/2011).”

Inscrierile in cartea funciara efectuate in temeiul unor acte ori fapte juridice incheiate sau, dupa caz, savarsite ori produse anterior intrarii in vigoare a Codului civil din 2009 vor produce efectele prevazute de legea in vigoare la data incheierii acestor acte ori, dupa caz, la data savarsirii sau producerii acestor fapte, chiar daca aceste inscrieri sunt efectuate dupa data intrarii in vigoare a Codului civil din 2009 (art. 77 din Legea nr. 71/2011).

In cazul in care, pentru prima data, s-au inscris in cartea funciara, fara cauza legitima, drepturi reale potrivit art. 581 din Legea nr. 7/1996, tertii dobanditori cu titlu oneros ai vreunui drept real imobiliar, intemeindu-se, cu buna-credinta, pe cuprinsul cartii funciare, nu se pot prevala contra adevaratilor proprietari, straini de cartea funciara, de dispozitiile art. 901 din C.civ. sau ale art. 31 din Legea nr. 7/1996, republicata, dupa caz, cat timp nu s-a implinit termenul de uzucapiune tabulara prevazut de Codul civil din 2009 sau daca in acest termen s-a inscris o actiune prin care se contesta cuprinsul cartii funciare. In cazul inscrierilor efectuate inainte de intrarea in vigoare a Codului civil din 2009 sunt aplicabile dispozitiile de drept comun privitoare la uzucapiune, in vigoare la data intrarii in posesia imobilului (art. 79 din Legea nr. 71/2011).

Cererile de inscriere, precum si actiunile in justitie, intemeiate pe dispozitiile Legii nr. 7/1996, indiferent de data introducerii lor, se solutioneaza potrivit normelor materiale in vigoare la data incheierii actului sau, dupa caz, la data savarsirii ori producerii faptului juridic generator al dreptului supus inscrierii, cu respectarea normelor procedurale in vigoare in momentul introducerii lor (art. 80 din Legea nr. 71/2011).

Prof. dr. Gabriel Boroi”

Sursa: e-juridic.manager.ro
Foto: blog.equinox.ro