Sectorul 4 ia masuri pentru disciplinarea conducatorilor care parcheaza neregulamentar, desi ideal era sa creeze multe locuri de parcare

Consiliul Local al sectorului 4 a inceput activitatea lunii aprilie prin adoptarea Poiectului de hotarare privind reglementarea activitatii de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila a Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti.

Conform art. 5 din Proiectul de Hotarare, in aducerea la indeplinire a scopului prezentei, vor colabora Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Directia Generala de Politie Locala Sector 4 si cu celelalte servicii de specialitate din aparatul de Specialitate al primarului Sectorului 4.

In principiu, masura ridicarii masinilor parcate neregulamentar nu se doreste a fi aplicata in mod rigid si restrictiv al mobilitatii. Astfel, noua initiativa prevede ca inainte de a ridica efectiv un vehicul, proprietarul/utilizatorul/detinatorul acestuia sa fie contactat telefonic in vederea comunicarii riscului de ridicare a masinii si obligatie de a se prezenta la acesta intr-un interval de cel mult 30 de minute, pentru a se evita finalizarea procedurii.

 

 

Masinile vor fi ridicate numai in cazul in care proprietarul/detinatorul nu poate fi contactat ori daca acesta refuza sa se prezinte in termenul aratat mai sus.

Totusi, in vederea asiguraririi optime a unei fluiditati in trafic dar si manifestarii caracterului punitiv pentru comportamentele pregnant antisociale, de la aceasta procedura initiala sunt exceptate autovehiculele ce blocheza accesul catre spitale, institutii publice, circulatia transportului in comun, ori gradinite.

Tarifele pentru ridicare si transport pot atinge cel mult 75 de lei, iar perioada maxima de depozitare este de 1 an, termen a carui depasire va conduce la aplicarea dispozitiilor legale privind regimul juridic al vehiculelor abandonate ori fara stapan pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ teritoriale.

 

Procedura de fata manifesta un caracter ce genereaza interferente cu o gama larga de drepturi subiective care reclama protectie, aceasta fiind in principal asigurata prin legalitatea activitatilor ce conduc la finalitatea ridicarii si depozitarii masinii.

Regulamentul privind ridicarea, transportul, depozitarea in spatiul special amenajat si eliberarea vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila a Sectorului 4 al Municipiului Bucursti prevede in art. 3 ca aceste operatiuni se pot realiza numai pe baza Dispozitiei scrise de ridicare intocmita de catre politistul local al Directiei Circulatie Rutiera din cadrul Directiei Generale de Politie Locala Sector 4, politistul local – agent constatator, asistand pe toata perioada derularii operatiunilor de ridicare a vehiculelor stationate neregulamentar.

 

Art. 4 al aceluiasi regulament prevede ca:

(1)Dupa intocmirea Dispozitiei scrise de ridicare, se va completa o Nota de constatare de catre un lucrator specializat din cadrul biroului Ridicari Auto al Directiei Generale de Politie Locala Sector 4, aprobata conform anexei 3 la prezenta hotarare, care va fi semnata si de catre politistul local din cadrul Directiei Circulatie Rutiera a Directiei Generale de politie Locala Sector 4. 

(2)Nota de constatare va cuprinde in mod obligatoriu marca, modelul si culoarea si numarul de inmatriculare al vehiculului, locul si starea fizica a acestuia.

(3)Nota de constatare se va intocmi in doua exemplare si vor fi inseriate. Un exemplar va ramane la reprezentantul Biroului Ridicari Autor al Directiei Generale de Politie Locala Sector 4, iar celalalt la politistul local al Directiei Circulatiei Rutiera din cadrul Directiei Generale de Politie Locala Sector 4.

(4)In cuprinsul Notei de constatare, se va imortaliza in format digital foto, din 4 unghiuri diferite, starea vehiculului stationat.

 

 

Articolul 5 vine in lamurirea caracteristicilor dispozitiei de ridicare, astfel:

(1)Dispozitia de ridicare privind autoturismul stationat neregulamentar va trebui sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:

a)data, ora si locul ridicarii vehiculului

b)gradul professional, numele si prenumele politistului local care dispune masura tehnico-administrativa si unitatea din care face parte

c)indicarea expresa a temeiului juridic referitor la norma incalcata

d)mentiuni privind inregistrarea foto sau video a stationarii vehiculului

d)mentiuni privind avarii vizibile pe vehicul

f)date privind numarul de inmatriculare si marca vehiculului

(2)Dispozitia de ridicare se va incheia in 3 exemplare, cu urmatoarea destinatie: primul exemplar pentru Directia Generala de Politie Loaca Sector 4, al doilea exemplar pentru Administratorul drumului, iar al treilea exemplar pentru persoana care solicita restituirea vehiculului si i se inmaneaza la momentul ridicarii autovehiculului din spatiul special amenajat.

(3) In cazul in care proprietarul/utilizatorul/detinatorul legal al autovehiculului ridicat refuza sa achite taxa prevazuta la art. 10 pentru ridicarea si transportul acestuia, bunul va ramane in depozitul Directiei Generale de Politie Locala Sector 4.