Subventii si facilitati acordate angajatorilor

Dincolo de reglementari si obligatii, Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca cu modificarile si completarile ulterioare, vine in intampinarea angajatorilor cu o serie de facilitati si subventii acordate in cazul angajarii unor persoane din anumite categorii sociale si care au calitatea de somer inregistrat la agentia pentru ocuparea fortei de munca.

Somer inregistrat este, conform Legii 76/2002, persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la indeplinirea conditiilor de pensionare;
b) starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei munci;
c) nu are loc ede munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi al stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare;
d) este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare daca s-ar gasi un loc de munca;
e) este inregistrata la agentia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care funcţionează în condiţiile prevăzute de lege, în vederea obţinerii unui loc de muncă.

Facilitatile acordate angajatorilor prin acordarea de subventii, cuprind mai multe categorii de persoane cu dificultati de incadrare pe piata muncii.

Astfel, conform art. 85 alin. (1), “angajatorii care incadreaza in munca pe o perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 de ani sau  someri sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale sunt scutiţi, pe o perioadă de 12 luni, de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă persoanelor încadrate din aceste categorii, şi primesc lunar, pe această perioadă, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 2 ani.
(2) De facilităţile prevăzute la alin. (1), cu excepţia scutirii de la plata contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj, datorată de angajator pentru persoanele respective, beneficiază şi angajatorii care, în raport cu numărul de angajaţi, şi-au îndeplinit obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap, precum şi angajatorii care nu au această obligaţie legală, dacă încadrează în muncă pe durată nedeterminată persoane cu handicap şi le menţin raporturile de muncă sau de serviciu cel puţin 2 ani.
(5) Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj”.

Facilitati acordate pentru incadrarea tinerilor absolventi se regasesc la articolul 80 din lege:

“(1) Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ sunt scutiţi, pe o perioadă de 12 luni, de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă absolvenţilor încadraţi, şi primesc lunar, pe această perioadă, pentru fiecare absolvent:
a) o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;
b) o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;
c) o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ superior.“
(2) Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele prevăzute la alin. (1) pe o perioadă de 18 luni. “ Absolventii pot fi incadrati in conditiile legii, o singura data pentru fiecare forma de invatamant, in termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.

Aceste facilitati vin insotite si de anumite conditii. Astfel pentru persoanele prevazute la art. 85 conditiile impun ca angajatorul sa nu fi avut raporturi de munca sau de serviciu cu acestea in ultimii 2 ani de la data angajarii. In cazul absolventilor, daca angajatorul inceteaza contractul de munca inaintea expirarii celor 3 ani prevazuti de art. 83, acestia sunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sumele încasate pentru fiecare absolvent plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din următoarele motive:
a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. e) şi f) şi art. 65 din Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
b) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 97 lit. , art. 98 alin. (1) lit. e) şi art. 99 alin. (1) lit. a)–c) din Legea nr. 188/1999, republicată”.
La capitolul facilitati fiscale, articolul 93 acorda o reducere a contributiei de 2,5% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj, in cazul angajarii pe o perioada de cel putin 6 luni, de persoane provenite din randul somerilor. Reducerea consta in diminuarea cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou-angajat din numarul scriptic de personal incadrat si se acorda incepand cu anul fiscal urmator, pentru o perioada de 6 luni.
Cererea pentru reducerea sumei se depune la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca/ Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca, impreuna cu copiile contractelor de munca ale persoanelor incadrate in munca si mentinute in activitate pe o perioada de cel putin 6 luni precum si un tabel nominal cu aceste persoane.
Pentru a stimula incadrarea in munca a persoanelor cu handicap grav sau accentuat, dispozitiile Codului fiscal scuteste de la plata impozitului pe venit, veniturile din salarii realizate de acestea.

Un articol de: Dalina E.