Contributiile avocatilor in anul 2014

Hotararea nr. 857 din 14 decembrie 2013 a Consiliului U.N.B.R.

Spre informare publicam Hotararea nr. 857 din 14 decembrie 2013 a Consiliului U.N.B.R. privind punerea in aplicare, incepand cu data de 01 ianuarie 2014, a masurilor prevazute la art. 3 din Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr. 692 din 28 martie 2013, a carei intrare in vigoare a fost amanata prin Hotararea Congresului Avocaților nr. 8 din 29 martie 2013 si Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr. 766 din 29 iunie 2013

In conformitate cu dispozitiile art. 91 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea l, nr. 98 din 7 februarie 2011 cu modificarile la zi, art. 321 si art. 327 din Statutul profesiei de avocat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l, nr. 898 din 19 decembrie 2011, ale art. 3 din O.U.G. nr. 221/24 noiembrie 2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l, nr. 610/28 noiembrie 2000, aprobata prin Legea nr. 452/18 iulie 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l, nr. 413/25 iulie 2001, ale art. 19 si 23 din Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor (in continuare, C.A.A.) aprobat de Congresul Avocatilor din iunie 2012, astfel cum a fost modificat si completat,


Avand in vedere situatia financiara actuala a sistemului C.A.A., astfel cum aceasta rezulta din materialele comunicate de Consiliul C.A.A. catre U.N.B.R., filialele C.A.A. si barouri, cererea inaintata de Consiliul C.A.A. cu privire la necesitatea punerii in aplicare a Hotararii Consiliului U.N.B.R. nr. 692 din 28 martie 2013, a carei executare s-a amanat potrivit Hotararii nr. 8 a Congresului avocatilor 2013 privind aplicarea principiilor de asigurare a resurselor de finantare necesare pentru functionarea sistemului C.A.A. si a Hotararii Consiliului U.N.B.R. nr. 766 din 29 iunie 2013, evolutia sistemului financiar al C.A.A. si propunerile Consiliului C.A.A. privind valoarea punctului de pensie in sistemul de pensii si asigurari sociale al avocatilor in anul 2014, cuantumul venitului de referinta utilizat la stabilirea tuturor prestatiilor de asigurari sociale in anul 2014, modificarea prevederilor Hotararii Consiliului U.N.B.R. nr. 692 din 28′ martie 2013 cu privire la cuantumul sumei ce
reprezinta cota individuala minima obligatorie pentru avocatii definitivi in raport de situatia raportarilor la sistem cu privire la nerealizarea de venituri din profesie de un numar mare de avocati definitivi si cu privire la necesitatea corelarii dintre cota individuala minima obligatorie a avocatilor definitivi si cota maxima de contributie obligatorie, in raport de care se determina punctajul realizat de avocati pentru calcularea pensiilor ce li se cuvin,

Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania adopta prezenta

HOTARARE:

l. Incepand cu data de O1 ianuarie 2014 inceteaza amanarea punerii in aplicare a masurilor prevazute la art. 3 din Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr. 692 din 28 martie 2013, astfel cum a fost stabilita prin Hotararea Congresului Avocatilor nr. 8 din 29 martie 2013 si Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr. 766 din 29 iunie 2013.

II. Articolele 3 si 4 ale Hotararii Consiliului U.N.B.R. nr. 692 din 28 martie 2013 a se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Art. 3. ( 1) Pentru asigurarea echilibrului financiar al sistemului C.A.A. si a fondului de pensii, incepand cu data de 01 ianuarie 2014, contributia individuala obligatorie a tuturor avocatilor cu drept de exercitiu al profesiei la sistemul C.A.A. este de 11% din venitul brut din profesie realizat de avocat, dar nu mai putin de suma reprezentand cota minima obligatorie si nici mai mult de suma reprezentand cota maxima de contributie obligatorie.

(2) Suma reprezentand cota individuala minima obligatorie este:

80 lei pentru avocatii stagiari;
250 lei pentru avocatii definitivi.

(3) Cota maxima de contributie obligatorie este 1.250 lei, atat pentru avocati/ stagiari cat si pentru cel definitivi.

Art. 4. Cotele de contributie la sistemul C.A.A. prevazute la art. 3 din prezenta Hotarare se aplica pentru determinarea concreta a obligatiilor fata de sistemul C.A.A. incepand cu data de 01 ianuarie 2014.”

III. De la 01 februarie 2014, incepand cu platile datorate pentru stingerea obligatiilor fata de sistemul C.A.A. aferente lunii ianuarie 2014, cotele de contributie datorate la sistemul C.A.A. sunt cele prevazute in Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr. 692/28 martie 2013 cu privire la cotele de contributie la sistemul C.A.A., astfel cum a fost modificata si completata prin  prezenta Hotarare.

IV. Prezenta hotarare se publica pe website-ul www.unbr.ro si se comunica C.A.A., care va lua masuri pentru publicarea acesteia pe website-ul  wvvw.caav.ro si pentru comunicarea la barouri si la filialele C.A.A., pentru a fi adusa la cunostinta avocatilor.

V. Consiliul de Administratie al C.A.A. si filialele C.A.A. vor lua masuri pentru punerea in executare a prezentei Hotarari.

Aici puteti vizualiza cuprinsul integral al Hotararii Consiliului UNBR nr. 857/2013

Sursa: unbr.ro
Foto: legalmarketing.ro