S-au modificat taxele pentru avocati printr-o hotarare a UNBR

„Prin decizia nr. 63 din 03 Decembrie 2011, Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, in sedinta din 03 decembrie 2011, in baza art. 315 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat, a analizat situatia creata de criza economico financiara, inclusiv pentru avocati, si a stabilit ca prevederile art. 315 si 316 din Statutul profesiei de avocat se vor aplica astfel:

Art. 1. – Limitele maxime ale taxelor prevazute la art. 315 din Statutul profesiei de avocat si care pot fi incasate de consiliul fiecarui barou vor fi stabilite prin hotarari ale consiliilor barourilor, care vor fi date publicitatii in conditiile prevazute de Legea nr. 51/1995, republicata, si Statutul profesiei de avocat, dupa cum urmeaza:

a) inscrierea in barou a avocatilor stagiari primiti in profesie cu examen;
Pana la 1.500 lei

b) inscrierea in barou a avocatilor definitivi primiti in profesie, cu examen;
Pana la 3.000 lei

c) inscrierea in barou a avocatilor definitivi primiti in profesie, cu scutire de examen;
Pana la 6.000 lei

d) acordarea calitatii de avocat definitiv fara sustinerea examenului de definitivare, in cazurile prevazute de art. 20 alin. (5)-(7) din Legea nr. 51/1995, republicata;
Pana la 3.000 lei

e) reinscrierea in Tabloul avocatilor a avocatului suspendat pentru neplata contributiilor profesionale;
Pana la 3.000 lei

f) reinscrierea in Tabloul avocatilor a avocatului incompatibil;
Pana la 1.500 lei

g) transferul avocatului dintr-un barou in altul, taxa ce va fi perceputa de baroul la care avocatul se transfera,
Pana la 1.500 lei

h) infiintarea pe raza baroului a unui sediu secundar;
Pana la 1.500 lei

i) inscrierea in Tabloul special a avocatului strain;
Pana la 3.000 lei

j) activitati de secretariat si jurisdictie profesionala.
Pana la 300 lei

Art. 2. – Limitele maxime ale taxelor prevazute la art. 316 din Statutul profesiei de avocat, ce pot fi incasate de Comisia Permanenta a UNBR sunt:

a) inscrierea la examenul de verificare a cunostintelor de drept romanesc si de limba romana a avocatilor straini;
Conform regulamentului de examen

b) acordarea de avize conforme, in conditiile legii;
Pana la 3.000 lei

c) activitati de secretariat si de jurisdictie profesionala.
Pana la 300 lei

Art. 3. – Limitele maxime ale taxelor prevazute la art. 36 alin. (2) si (3), precum si art. 295 alin. (4) din Statutul profesiei de avocat sunt:

a) inscrierea la examenul de primire in profesie
Conform regulamentului de examen

b) inscrierea la examenul de dobandire a titlului profesional de avocat definitiv.
Conform regulamentului de examen

Art. 4. – Taxele prevazute la art. 1 si 2 de mai sus, nu includ TVA.

Art. 5. – Consiliile barourilor si Comisia Permanenta a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania pot acorda motivat, scutiri sau esalonari pentru plata taxelor prevazute mai sus.

Art. 6. – Decizia Consiliului UNBR nr. 76/17 iunie 2005 isi inceteaza aplicabilitatea.

Art. 7. – Prezenta decizie va fi comunicata tuturor barourilor si va fi afisata pe site-ul www.unbr.ro

PRESEDINTE U.N.B.R.,
Av. dr. Gheorghe FLOREA”

Surse: unbr.ro si e-juridic.manager.ro